Playlisty Kecárna
Reklama

Accident Without Emergency - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The light leaves me terrified
I hate when the darkness dies
Don't you ever want to be brave?
It seems that we feel the same way
Světlo mě nechává vyděšeným
Nesnáším, když tma zemře
Nechtěla jsi někdy být odvážná?
Vypadá to, že se cítíme podobně
I would never leave you crawling
Even on the bathroom floor
It can be a lonely place,
Have you ever been there before?
No need to run away, no need to run away
Nikdy bych tě nenechal se plazit
Ani na podlaze v koupelně
Může to být osamělé místo,
Byla jsi tu někdy předtím?
Není potřeba utíkat, není potřeba utíkat
Once you feel love, you'll taste the pain
Sent from above, you can't complain
Jednou pocítíš lásku, ochutnáš bolest
Odesláno ze shora, nemůžeš si stěžovat
Can I raise my head this morning?
My mind's needing cauterised
I'm in the shallow end drowning, it's a soup of flies
Or am I on a wall? Or am I on a wall?
Můžu dnes ráno zvednout hlavu?
Moje mysl potřebuje vypálit
Jsem na mělčině, konec topení, je to polévka much
Nebo jsem na zdi? Nebo jsem na zdi?
Girl I should have told you but I've never been brave
Standing side by side, we'll take this whole place
Holka, měl jsem ti to říct, ale nikdy jsem nebyl odvážný
Stojíme bok po boku, zabereme celé tohle místo
The light leaves me terrified
I hate when the darkness dies
Don't you ever want to be brave?
It seems that we feel the same way
Světlo mě nechává vyděšeným
Nesnáším, když tma zemře
Nechtěla jsi někdy být odvážná?
Vypadá to, že se cítíme podobně
If this is an accident then where's the hurt?
At least someone here should be covered in blood
Jestli tohle je nehoda, pak kde je zranění?
Alespoň někdo by měl být pokryt krví
Tell me how to recognise you
Now that you're compromised
My skin's covered in holes,
Can you please take a look inside?
No need to hesitate, no need to hesitate
Řekni mi, jak tě poznám
Teď, když si v ohrožení
Moje kůže je pokryta dírami
Můžeš se prosím podívat dovnitř?
Není potřeba váhat, není potřeba váhat
Girl I should have told you but I've never been brave
Standing side by side, we'll take this whole place
Holka, měl jsem ti to říct, ale nikdy jsem nebyl odvážný
Stojíme bok po boku, zabereme celé tohle místo
The light leaves me terrified
I hate when the darkness dies
Don't you ever want to be brave?
It seems that we feel the same way
Světlo mě nechává vyděšeným
Nesnáším, když tma zemře
Nechtěla jsi někdy být odvážná?
Vypadá to, že se cítíme podobně
I'll take a good look at myself
It's you I want and no one else
Don't you ever want to take sides?
I guess that's family suicide
Dobře se na sebe podívám
Jsi to ty, koho chci a nikoho jiného
Nechtěla jsi někdy zabrat strany?
Myslím, že to je rodinná sebevražda
If this is a concert then where's the crowd?
Let's sing it out and sing it proud
Jestli tohle je koncert, kde je pak dav?
Pojďme to zazpívat a zpívat to hrdě

Text přidal MusicFan99

Video přidala Cockburns

Překlad přidala Cockburns

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Opposites: The Land at the End of Our Toes

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.