Kecárna Playlisty

Wavin' Flag - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
[All]
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin flag
Všichni]
Až budu starší
Tak budu silnější
Budou mě nazývat svobodou
Stejně jako mávání vlajky
[K'naan]
Born from a throne
Older than Rome
But violent prone
Poor people zone
[K'naan]
Narodil se z trůnu
Starší než Řím
Ale s násilnými sklony
Chudí lidé zóny
[Nelly Furtado]
But it’s my home
All I have known
[Nelly Furtado]
Ale to to je můj domov
Všechno jsem znával
[Sam Roberts]
Where I got grown
but now its gone
[Sam Roberts]
Tam kde jsem dospělý
Ale teď je všechno pryč
[Avril Lavigne]
Out of the darkness
in came the carnage
threatening my very survival
[Avril Lavigne]
Ze tmy
přišla v masakru
velmi ohrožující moje přežití
[Pierre Bouvier of Simple]
Fractured my streets
and broke all my dreams
[Pierre Bouvier of Simple]
Zlomil moje ulice
A zlomil všechny mé sny
[Tyler Connolly of Theory of a Deadman]
Feels like defeat to wretched retreat
[Tyler Connolly of Theory of a Deadman]
Pocit, že ústup je urážka, je obohé
[All]
So we strugglin’
[Všichni]
Takže bojujeme
[Kardinal Offishall]
Fighting to eat
[Kardinal Offishall]
Bojujeme o jídlo
[All]
And we wonderin’
[Všichni]
A přemýšlíme
[Kardinal Offishall]
If we’ll be free
[Kardinal Offishall]
Až budeme svobodní
[Jully Black]
We cannot wait for some faithful day
it’s too far away so right I’ll say
[Jully Black]
Nemůžeme čekat, na nějáký věrný den
Je to příliš daleko, takže teď říkám
[All - Chorus]
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
(And then it goes back x3)
[Všichni - Refrén]
Až budu starší
Tak budu silnější
Budou mě nazývat svobodou
Stejně jako mávání vlajky
(A pak se to vrátí x3)
Ahhho ahhho ahhho Ahhho ahhho ahhho
[Lights]
So many wars settling scores
[Lights]
Příliš mnoho válek, vyrovnání skóre
[Deryck Whibley of Sum 41]
All that we’ve been through
and now there is more
[Deryck Whibley of Sum 41]
Všechno čím jsme prošli
A teď je tam toho víc
[Serena Ryder]
I hear them say love is the way
[Serena Ryder]
Slyšel jsem, že říká - láska je cesta
[Jacob Hoggard of Hedley]
Love is the answer that’s what they say
[Jacob Hoggard of Hedley]
Láska je odpověď, to je to co říkají
[Emily Haines]
But were not just dreamers
of broken down grievers
[Emily Haines]
Ale nebyli jen snílky
zlomení dole v truchlení
[Hawsley Workman]
Our hand will reach us
and we will not see ya
[Hawsley Workman]
Naše ruce na nás dosáhnou
A my to neuvidíme ya
[Drake]
This can’t control us
no it can’t hold us down
[Drake]
Tohle nás nemůže kontrolovat
Ne, to nás nemůže držet dole
[Chin Injeti]
We gon pick it up even though we still struggling
[Chin Injeti]
Vyzvedneme s to, i když ještě bojujeme
[Pierre Lapointe]
Au nom de la survie (In the name of survival)
[Pierre Lapointe]
Au nom de la survie (Ve jménu přežití)
[all]
and we wondering
[Všichni]
A přemýšlíme
[Pierre Lapointe]
Battant pour nos vie (Fighting for our lives)
[Pierre Lapointe]
Battant pour nos vie (bojujeme za naše životy)
[All]
We patiently wait
for some other day
[Všichni]
Trpělivě čekáme
na nějáký jiný den
[Fefe Dobson and Esthero]
thats too far away so right now we say
[Fefe Dobson and Esthero]
Je to příliš daleko takže teď říkám
[All - Chorus] [Všichni - Refrén]
[Drake - Rapping]
Uhh – well alright
How come when the media stops covering
and there’s a little help from the government
we forget about the people still struggling
and assume that its really all love again nahh
see we don’t have to wait for things to break apart
if you weren’t involved before it’s never too late to start
you probably think that it’s too far to even have to care
well take a look at where you live what if it happened there?
you have to know the urge to make a change lies within
and we can be the reason that we see the flag rise again
[Drake - Rapping]
Uhh – úplně v pořádku
Jak to, že když se zastaví mediální krytí
A je to s trochou pomoci od vlády
A zapomínáme na lidi, kteří se s tím stále potýkají
A brzy je to pak opravdu vše milovat znovu
Vidíš, nemáme čekat na rozpadající se věci
Pokud jste nebyli zapojeni před ním nikdy není pozdě začít
Pravděpodobně si myslíš, že je to příliš daleko, aby ses o to zajímal
Dobře se podívej kde žiješ, co kdyby se to stalo právě tam?
Musíš vědět, že nutkání změnit to, leží uvnitř tebe
A my můžeme být důvod, že vidíme vlajku znovu stát
[Nikki Yanofsky & Drake]
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin’ flag

[Nikki Yanofsky & Drake]
Až budu starší
Tak budu silnější
Budou mě nazývat svobodou
Stejně jako mávání vlajky
[15]
and then it goes back
[15]
A pak se vrátí zpět
[Justin Nozuka]
and then it goes back
[Justin Nozuka]
A pak se vrátí zpět
[Nikki Yanofsky]
Then it goes back
[Nikki Yanofsky]
Pak se vrátí zpět
[Chorus - All] [refrén - všichni]
[Justin Bieber]
When I get older
When I get older
I will be stronger
just like a waving flag.
[Justin Bieber]
Až budu starší
Až budu starší
Tak budu silnější
Stejně jako mávání vlajky

Text přidala Girl975

Text opravila diva

Video přidala tiralka12

Překlad přidala 9ilonka

Překlad opravila diva


Young Artists for Haiti

Justin Bieber texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.