Playlisty Kecárna
Reklama

Love You Different (ft. BEAM) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I will love you different
Just the way you are
And I will love you different
Budu tě milovat jinak
Takovou jaká jsi
A budu tě milovat jinak
You pull up in a foreign
You that New York time, easy Sunday morning (Front seat)
When we touch I think we skip a beat (Beep, beep, beep)
It's a movie with you, got me at the edge (Let me see)
Vytahuješ se z neznám
Ty v New York time, snadno v Sunday morning (přední sedadlo)
Když se dotýkáme, myslím, že přeskakujeme (Beep, beep, beep)
Je to film s tebou, dostal mě na hranu (nech mě se podívat)
There’s a beauty on your lips
I drown with every kiss
I'm not used to this
There's nothing I won’t give
Don't like making promises
Just remember this
Na tvých rtech je krása
Topím se při každém polibku
Nejsem na to zvyklý
Nic nedám
Neradi dáváme sliby
Jen si pamatuj tohle
I will love you different
Just the way you arе
And I will love you different
That's what you been looking for
You'rе the fruit of my life
That patient kind
That tongue got me tongue-tied
And that's why
I will love you different
Just the way you are
Budu tě milovat jinak
Jen takovou jaká jsi
A budu tě milovat jinak
To jsi hledala
Jsi ovoce mého života
Ten trpělivý druh
Ten jazyk, co mě svázal k jazyku
A to je proč
Tě budu milovat jinak
Jen takovou jaká jsi
No matter how different
You're beautiful
I can't make this up, no, baby
Ain't no need to beat your face in Fenty
Want you on the cover, under the covers
Ain’t no rubbers on this planet
I’ll treat you like a mother (Let's make babies)
Bez ohledu na to, jak odlišné
Jsi nádherná
Nemůžu to vymyslet, ne, zlato
Ve Fenty není třeba bít se do tváře
Chci tě pod dekou, pod dekami
Na této planetě nejsou žádné gumy
Budu s tebou zacházet jako s matkou (udělejme děti)
There’s beauty on your lips
I drown with every kiss
I'm not used to this
There's nothing I won't give
Don’t like making promises
Just remember this
Na tvých rtech je krása
Topím se při každém polibku
Nejsem na to zvyklý
Nic nedám
Neradi dáváme sliby
Jen si pamatuj tohle
I will love you different
Just the way you are
And I will love you different
That's what you been looking for
You're the fruit of my life
That patient kind
That tongue got me tongue-tied
And that's why
I will love you different
Just the way you are
Budu tě milovat jinak
Jen takovou jaká jsi
A budu tě milovat jinak
To jsi hledala
Jsi ovoce mého života
Ten trpělivý druh
Ten jazyk, co mě svázal k jazyku
A to je proč
Tě budu milovat jinak
Jen takovou jaká jsi
I and I
Need you in my life
Even when the fire burning I need you find the light
It's a different night
With you right by my side
You mix the color, color, color, color, see the future bright
This here mutual, it's not usual
When I'm around you I-I-I (Ooh)
Dem goose bumps, dem goose bumps
The truth hurt and you know
A real ting we feel this time (Ooh)
You gimme goose bumps yeah, yeah
Já a já
Potřebuju tě ve svém životě
I když oheň hoří, potřebuju najít světlo
Je to jiná noc
S tebou po mém boku
Mixuješ barvy, barvy, barvy, barvy, barvy, viz jasnou budoucnost
Tohle je vzájemné, není to obvyklé
Když jsem kolem tebe, já-já-já (Ooh)
Demontujte husí kůže, demolujte husí kůži
Pravda bolela a víš
Skutečný nádech, který tentokrát cítíme (ooh)
Mi dává husí kůži yeah, yeah
I will love you different
Just the way you are
And I will love you different
That's what you been looking for
Budu tě milovat jinak
Jen takovou jaká jsi
A budu tě milovat jinak
To jsi hledala

Text přidala NatySobolova

Video přidala NatySobolova

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Justice

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.