Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
John Dillinger was a bad bad man
He robbed banks
He had a gang
Not the kind we know today
Who buy our presidents
But a crime wave for the airwaves
In everybody's face
John Dillinger byl moc špatnej chlap
Vylupoval banky
Měl gang
Ne toho druhu, kterej známe ze dneška
Kterej si kupuje naše prezidenty
Ale zločinecká vlna k vysílání
Do ksichtu každýho
John Dillinger
John Dillinger
John Dillinger
John Dillinger
A magnet for the masses
In movies, news and song
So why'd they brand him
Public Enemy #1?
Magnet pro masy
Ve filmech, zprávách a písních
Takže proč ho označili
Za veřejnýho nepřítele č.1?
To keep people's minds
Off the Great Depression
And who should really hang
For causing the whole thing
Aby udrželi mysli lidí
Stranou od Velký krize
A těch, kteří by měli opravdu viset
Za způsobení celý tý věci
Give the public Johnny, Bonnie,
Babyface & Clyde
So just like now
Wall Street gets a free ride
Udělejte středem zájmu Johnnyho, Bonnie,
Babyface & Clydea
Přesně jako teď
Wall Street dostává volnou jízdu
John Dillinger
John Dillinger
John Dillinger
John Dillinger
Johnny
Johnny baby
Pop star, or patsy?
Maybe both at the same time
You sure came in handy
Johnny
Johnník
Popová hvězda nebo trouba?
Možná oboje zároveň
Určitě přijdeš vhod
As the CEOs leave the theater
Trophy wives in red
It's G-men to the rescue
Open fire and earth is saved - SAVED!
Jak výkonní ředitelové opouštějí divadlo
Trofejní manželky v rudé
To jsou federálové k záchraně
Zahají palbu a Země je zachráněna – ZACHRÁNĚNA!
Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha!
My friend Hugh DeNeal
From the Woodbox Gang
Got 3 1/2 Leavenworth
For small-time Ponzi scheme
Můj přítel Hugh DeNeal
Z The Woodbox Gang
Dostal 3 a půl Leavenworthu
Za drobné Ponziho schéma
He shoulda known better
And he'd be a free man
If he'd been workin' Wall Street
For bonuses instead
Měl radši vědět
A byl by svobodným mužem
Že kdyby makal na Wall Street
Místo toho by měl bonusy
Throw the book at small-time crooks
While Goldman-Sachs walks
And the Bernies Made off
With the Stimulus
- And more
Hodit knihou po podvodníčcích
Zatímco Goldman Sachs kráčí
A Bernie rychle mizí
S podnětem
- A více
John Dillinger
John Dillinger
John Dillinger
John Dillinger
John Dillinger
John DIllinger

Text přidal PsychoKiller

Text opravil PsychoKiller

Videa přidal PsychoKiller

Překlad přidal PsychoKiller

Překlad opravil PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama

White People And The Damage Done

Reklama

Jello Biafra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.