Playlisty Kecárna
Reklama

I Hold On - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
It's just an old beat up truck,
Some say that I should trade up
Now that I got some jangle in my pocket.
But what they don’t understand
Is it's the miles that make a man.
I wouldn’t trade that thing in for a rocket.
What they don’t know is my dad and me–
We drove her out to Tennessee
And she’s still here and now he’s gone
So I hold on.
Je to jen starý rozbitý kamion,
Někteří říkají, že bych měl obchodovat
Teď, když mě něco cinká v kapse.
Ale to, co oni nechápou
Je to míle, které dělají člověka.
Nevyměnil bych, že věc pro rakety.
Co nevědí je můj táta a já -
Jeli jsme ji do Tennessee
A ona je pořád tady a on je teď pryč
A tak se držím dál.
[Verse 2]
It's just an old beat up box,
Its rusty strings across the top
It probably don’t look like much to you.
But these dents and scratches in the wood,
Yeah, that’s what makes it sound so good.
To me it's better than brand new.
You see this here flat top guitar,
Has had my back in a million bars
Singing every country song
So I hold on.
[Verse 2]
Je to jen starý rozbitý box,
Jeho rezavé řetězce podél horního
Pravděpodobně se nepodobá moc na vás.
Ale tyto promáčknutí a škrábance ve dřevě,
Jo, to je to, co dělá to zní tak dobře.
Pro mě je to lepší, než zbrusu nový.
Vidíš tu zde horní kytaru,
Má záda z milionu barů
Zpívám každé zemi píseň
A tak se držím dál.
[Chorus:]
To the things I believe in
My faith, your love, our freedom
To the things I can count on
To keep me going strong
Yeah, I hold on, I hold on.
[Sbor:]
K věcem co věřím v
Moji víru, tvou lásku, naši svobodu
K věcem, mohu počítat
Aby mě v plné síle
Jo, já se držím dál, držím dál.
Like the stripes to the flag,
Like a boy to his dad
I can't change who I am, right or wrong
So I hold on.
Stejně jako pruhy na vlajce,
Jako chlapec se svým otcem
Nemohu změnit, kdo jsem, správné nebo nesprávné
Tak se držím dál.
[Verse 3]
Yeah, baby, looking at you right now,
There ain't never been no doubt
Without you I'd be nothing
So if you ever worry about
Me walking out
Yeah, let me tell you something.
I hold on.
I hold on.
Can you hear me, baby?
I hold on
Yea,
I hold on…
[Verse 3]
Jo, baby, při pohledu na tebe,
Jsem nikdy neměl pochyb, že
Bez tebe bych nic
Takže pokud sis někdy dělala starosti
Vyšel jsem ven
Jo, něco ti řeknu.
Držím dál.
Držím dál.
Slyšíš mě, kotě?
Já vydržím
Ano!
Vydržím...
To the things I believe in
My faith, your love, our freedom
To the things I can count on
To keep me going strong
K věcem co věřím v
Moji víru, tvou lásku, naši svobodu
K věcem, mohu počítat
Aby mě v plné síle
To the things I believe in
My faith, your love, our freedom
To the things I can count on
To keep me going strong
Yeah, I hold on…
I hold on…
I hold on and on and on and on and on.
I hold on and on and on and on and on.
K věcem co věřím v
Moji víru, tvou lásku, naši svobodu
K věcem, mohu počítat
Aby mě v plné síle
Jo, držím se ...
Držím se dál ...
Držím dál a dál a dál a dál a dál.
Držím se dál a dál a dál a dál a dál.

Text přidala Wicki

Video přidala Wicki

Překlad přidal Stucl

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Riser

Reklama

Dierks Bentley texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.