Playlisty Akce
Reklama

Settle Down - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

He set out with a backpack
A compass in hand
To steal Mona Lisa
And that was his plan
A modern day outlaw
He'll take what he can
And vanish before you
Like tracks in the sand
Vyrazil s batohem
Kompas v ruce
Ukrást Monu Lisu
A to byl jeho plán
Moderní den vyhnance
On si vezme, co chce
A zmizí dříve než ty
Jako stopy v písku
His pockets were full but his heart was so heavy
And all these material things can be deadly if
No one is there who will share when your seventy-one
Jeho kapsy byly plné, ale jeho srdce těžké
A všechny tyto hmotné věci mohou být smrtelné, pokud
Nikdo tu není, kdo by je sdílel, když ti je sedmdesát jedna
If only someone
Filled the spaces
He might settle down
Pokud někdo
Naplnil místa
On by se mohl usadit
He met her on Tuesday
On his way back from France
He rolled up the painting
He stole with his hands
And even da Vinci
Couldn't have sketched
A more perfect woman
Than the one that he met
Potkal ji v úterý
Cestou zpátky z Francie
Sroloval malbu
Kterou ukrad svýma rukama
A dokonce da Vinci
Nemohl nakreslit
Perfektnější ženu
Než tu kterou potkal
His pockets were full but his heart was so heavy
And all these material things can be deadly if
No one is there who will share when your seventy-one
Jeho kapsy byly plné, ale jeho srdce těžké
A všechny tyto hmotné věci mohou být smrtelné, pokud
Nikdo tu není, kdo by je sdílel, když ti je sedmdesát jedna
If only someone
Filled the spaces
He might settle down
Pokud někdo
Naplnil místa
On by se mohl usadit
Settle down, settle down, settle down, settle down Usadit, Usadit, Usadit, Usadit
He woke up in the morning
With nothing around
She left with the portrait
No trace of her found
She was the outlaw
She was the one
She took the bounty
And left him with none
Probudil se ráno
S ničím kolem
Odešla s portrétem
Žádné stopy jejího nalezení
Ona byla vyhnanec
Ona byla ta
Vzala si dar
A nechala ho bez ničeho
His pockets aren't full and his heart is still empty
And falling in love it can be just as deadly
And no one is there who will care when he's seventy-one
Jeho kapsy nejsou plné a jeho srdce stále prázdné
A zamilovat se může být stejně tak smrtelné
A nikdo tu není, kdo se bude zajímat, když mu je sedmdesát jedna
If only someone
Filled the spaces
He might settle down
Pokud někdo
Naplnil místa
On by se mohl usadit
Settle down Usadit

Text přidala Baslan

Video přidala Baslan

Překlad přidala Baslan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.