Playlisty Akce
Reklama

Gabriel - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1:]
Gabriel the oldest son
He praised the Lord and married young
Became a priest and at confession
Cured the people of transgression
Gabriel he held the weight
Of everybody's toxic waste
And with a load upon his shoulder
Couldn't sleep as he got older
[Verse 1:]
Gabriel nejstarší syn
Uctíval pána a oženil se mlád
Stal se knězem a ve zpovědnici
Léčil lidi z jejich hříchů
Gabriel držel váhu
Toxického odpadu všech
A s tou náloží na jeho ramenech
Nemohl spát jakmile zestárnul
[Chorus:]
Oh oh oh
What it means to be someone
That everybody has to talk to
Everybody has to talk to
Oh oh oh
Our Gabriel he had no one
That he could talk to
Gabriel he had no one
That he could talk to
[Chorus]
Oh oh oh
Co to znamená být někým
S kým všichni musí mluvit
Všichni musí mluvit
Oh oh oh
Náš Gabriel nemá nikoho
S kým by mohl mluvit
Gabriel nemá nikoho
S kým by mohl mluvit
[Verse 2:]
Looking for a place to be
Or some place he could hide his grief
Gabriel ran to the beach
And set out for the open sea
Heathed the baggage from the sand
Abort the vessel with his hands
And when he couldn't see the land
Released their sins on his command
[Verse 2:]
Hledal místo kde by mohl být
Nebo místo kde by mohl schovat jeho smutek
Gabriel utíkal na pláž
A vyrazil na otevřené može
Zapálil zavazadla z písku
Odložil vesla jeho rukama
A když nemohl vidět pevninu
Vypustil hříchy na jeho povel
[Chorus:]
Oh oh oh
What it means to be someone
That everybody has to talk to
Everybody has to talk to
Oh oh oh
Our Gabriel he had no one
That he could talk to
Gabriel he had no one
That he could talk to
[Chorus]
Oh oh oh
Co to znamená být někým
S kým všichni musí mluvit
Všichni musí mluvit
Oh oh oh
Náš Gabriel nemá nikoho
S kým by mohl mluvit
Gabriel nemá nikoho
S kým by mohl mluvit
[Verse 3:]
As the problems slowly drifted
All the weight was quickly lifted
From his bag into the sea
He finally felt he was free
When he got home after months
Sat down and waited for lunch
He looked down at an empty dish
Cause all their sins had killed the fish
[Verse 3:]
Když problémy pomalu vyprchali
Všechna váha pomalu povolila
Z jeho tašky do moře
Konečně cítil že byl volný
Když se dostal domů po měsících
Posadil se a čekal na oběd
Podíval se na prázdný talíř
Protože všechny jejich hříchy zabili ryby
[Chorus:]
Oh oh oh
What it means to be someone
That everybody has to talk to
Everybody has to talk to
Oh oh oh
Our Gabriel he had no one
That he could talk to
Gabriel he had no one
That he could talk to
[Chorus]
Oh oh oh
Co to znamená být někým
S kým všichni musí mluvit
Všichni musí mluvit
Oh oh oh
Náš Gabriel nemá nikoho
S kým by mohl mluvit
Gabriel nemá nikoho
S kým by mohl mluvit
[Outro:]
But is Gabriel responsible
[Outro:]
Ale je za to Gabriel zodpovědný?

Text přidala Agnesis

Video přidala Agnesis

Překlad přidala Agnesis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.