Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This is when I broke my wrist
Where I thought I could fly
Thinking I was Superman
So you know you can't cry
Cause I wanted to be just like them
And save my city from crime
I wanted to be just like them, just like them, just like, them
Tohle je když jsem si zlomil zápěstí
Když jsem si myslel že umím létat
Myslel jsem že jsem Superman
Abych věděl že neumím brečet
Protože jsem chtěl být přesně jako oni
A zachránit své město před zločinem
Chtěl jsem být přesně jako oni, přesně jako oni, přesně jako, oni
Campbell's chicken noodle soup
When you stay home from school
Remember watching MTV
When there was still music for you
Just a kid on Cholla Street
From my city built in the sand
My father said you'll be a man, be a man, be a man
Campbellova kuřecí nudlová polévka
Když jsem zůstal doma ze školy
Pamatuji si jak jsem koukal na MTV
Když tam ještě byla hudba pro tebe
Jenom kluk na Cholla Street
Z mé města postaveného z písku
Můj otec řekl Budeš muž, budeš muž, budeš muž
I was born in 1994
I was born in 1994
I was, I was born
In 1994
Byl jsem narozen roku 1994
Byl jsem narozen roku 1994
Byl jsem, Byl jsem narozen
roku 1994
I guess Santa Claus is just not real
And Batman can't fly
And nobody’s invincible
Because I know people die
I saw it on the news one day
When the towers fell down
September's not the same place now
Same place now, same place, now
Hádám že Santa Claus prostě není opravdový
A Batman neumí lítat
A nikdo není neporazitelný
Protože vím že lidi umírají
Viděl jsem to jednoho dne v novinách
Když věže spadli dolů
Září už není to samé místo
To samé místo, to samé, místo
Now tell me who you wanna be
Because you grow up too fast
Cut my hair and sag my jeans
And never show up to class
Get ready cause it's time to leave
So pack up your bags
And go be who you wanna be, wanna be, wanna be
Teď mi řekni kdo chceš být
Protože vyrosteš moc rychle
Ostříhal jsem si vlasy a přichystal si džíny
A nikdy se neukázal na hodinách
Připrav se protože je čas odejít
Tak si zabal své tašky
A běž být kdo chceš být, chceš být, chceš být
I was born in 1994
I was born in 1994
I was, I was born
In 1994
Byl jsem narozen roku 1994
Byl jsem narozen roku 1994
Byl jsem, Byl jsem narozen
roku 1994
My country tis of thee, sweet land of liberty
My country tis of thee, be who you wanna be
My country tis of thee, sweet land of liberty
My country, my country, my country, my...
Moje země z tebe, sladká země svobody
Moje země z tebe, buď kým chceš být
Moje země z tebe, sladká země svobody
Má země, má země, má země, má...

I was born in 1994
I was born in 1994
I was, I was born
In 1994
Byl jsem narozen roku 1994
Byl jsem narozen roku 1994
Byl jsem, Byl jsem narozen
roku 1994
I was born in 1994
I was born in 1994
I was, I was born
In 1994
Byl jsem narozen roku 1994
Byl jsem narozen roku 1994
Byl jsem, Byl jsem narozen
roku 1994

Text přidala Agnesis

Text opravila Kacatko456

Video přidala Agnesis

Překlad přidala Agnesis

Překlad opravila Kacatko456

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

These Two Windows

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.