Playlisty Kecárna
Reklama

The Sea Always Seems To Put Me At Ease - text, překlad

playlist Playlist
You are the topic of every epic we have ever been told
And as I stand on this cliff, the wind whips through me and I am made bold
Once again, Your presence creeps into my consciousness
Grace made tangible in this newly anointed place
And I am brought to my clear senses
That none of my perceived failings or disgrace
Has ever touched my being or inheritance
I am whole, I am clean, I am free
And I brought to my knees
Sink in; permeate this weary flesh
Breathe; life as clean and fresh
As the salt-seasoned breeze
Please Father, pull me to my feet
Jsi předmětem každého eposu, který jsme kdy slyšeli
A jak stojím na tom útesu, vítr
mě bičuje a já jsem neohrožený
Opět se tvá přítomnost vkrádá do mého povědomí
Milost je hmatatelná v tomto nově pomazaném místě
A já jsem přiveden k prozření
Že žádný z mých pochopených neúspěchů nebo potup
Se nikdy nedotkly mého bytí nebo údělu
Jsem celý, jsem čistý, jsem volný
A padám na kolena
Vnořím se dovnitř; proniknout tím znaveným tělem
Dýchat; život tak čistý a svěží
A solí vonící vánek
Prosím Otče, postav mě na nohy
‘Why are you kneeling, my son?
I put strength in that back-bone
Knowing that you would fall
But I promise, you will never taste defeat
You are whole, you are clean, you are free
Get up, rise from your knees!’
"Proč klečíš, synu?
Vkládám sílu do tvých zad
Vím, že bys mohl padnout
Však přísahám, nikdy neokusíš porážku
Jsi celý, jsi čistý, jsi volný
Vstávej, zvedni se z kolenou!"
We can no longer linger in the shadows of our shame and brokenness
For as sure as the wind blows
He has already redeemed all of this
Live as whole, live as clean, live as free
Everything you were made to be
Standing at the edge of self-discovery
Tired and weary
Our body trembles, buckles
We are afraid of being hurt again
Been stabbed in the back by our own friends
We don’t know if we can mend
Minds riddled with unsuccessful recoveries
We’re scared
Lord, we’re terrified
But dive in we must
Cause there has to be something better than this
For we see testimony of You in the sea
Your creation, all of nature
So with a sudden rush
We abandon our solitary perching place
And as we wash away the mourning dust
Immersed; we see Your face
Již nemůžeme přetrvávat ve stínech naší hanby a beznaděje
Tak jistě jako že vítr vane
Již tohle vše spasil
Žít celý, čistý, svobodný
Vše, čím jsi byl stvořen
Stát na hranici sebe objevení
Znavený a vyčerpaný
Naše těla se třepou, prohýbají
Bojíme se ublížení
Pobodáni do zad od vlastních přátel
Nevíme, zda se můžeme spravit
Mysli prolezlé nezdařenými nápravami
Bojíme se
Pane, jsme vyděšení
Ale musíme se potopit
Protože musí být něco lepšího
V moři vidíme důkaz, že jsi
Tvé stvoření, celá příroda
Tak s náhlým spěchem
Opouštíme naše osamělé místo
Jak omýváme truchlící prach
Ponořeni; vidíme Tvou tvář

Text přidal hormon

Video přidal Jezda5

Překlad přidala YDGn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dear G-d

Reklama

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.