Playlisty Kecárna
Reklama

The Poets Cry For More - text, překlad

playlist Playlist
We are all homeless in one way or another
Whether we've lost ourselves to lust
Inflamed passions for things desired; forgotten the other
Wandering aimlessly, in love with something
that will only collect dust
Or perhaps we've been led into the wilderness
by some radiant lover, just to be left out in the cold
A distant memory, and the warmth of home
What are we then to do?
'Cause in the heat of bliss, we swore we would never love another
There was truth and dignity in that oath
Can there be any hope for their retention, in its breaking?
That even while being disavowed, we recognize humanity
We have all made mistakes,
And G-d, I've made mistakes
But my mistakes haven't made me
Všichni jsme určitým způsobem bezdomovci.
Ať už jsme ztratili chtíč,
Zapálenou vášeň pro věc, po které toužíme;
přičemž jsme zapomněli na všechno ostatní,
Bloudíme bez cíle, zamilovaní do něčeho, na co jen sedá prach
Nebo možná jsme byli přivedeni do divočiny nějakým oslnivým milencem, jen abychom byli ponecháni v chladu.
Dávná vzpomínka a teplo domova
Co tedy budeme teď dělat?
Protože v žáru blaženosti jsme přísahali, že už nikdy nebudeme milovat jiného
V té přísaze byla pravda a důstojnost
Může tady být nějaká naděje, že je udržíme, když se lámou?
A i když jsme se distancovali, rozpoznali jsme lidskost.
Všichni jsme dělali chyby,
A Bože, já dělal chyby
Ale mé chyby nedělají mě
Oh fallen acorn, lost and alone
Can you still be kissed by fire, give up your seed
And spring up into a towering, mighty oak?
Spadlý žalude, ztracený a sám
Můžeš být stále políbený ohněm, dát nám své jádro
A vyrůst v tyčící se, mocný dub?
We've been led into the wilderness
by some radiant lover, just to be left in the cold
A distant memory, the warmth of home
'Cause in the heat of bliss, we swore we would never love another
We've all made mistakes, every last one of us
And just because we've told a lie, can we not still grow to be honest?
Byli jsme přivedeni do divočiny
nějakým oslnivým milencem, jen abychom byli ponecháni v chladu.
Dávná vzpomínka a teplo domova
Protože v žáru blaženosti jsme přísahali, že už nikdy nebudeme milovat jiného
Všichni jsme dělali chyby, každičký z nás
A jen proto, že jsme zalhali, už nemůžeme dospět a být upřímní?
Oh fallen acorn, lost and alone
Can you still be kissed by fire, give up your seed
And spring up into a towering, mighty oak?
Spadlý žalude, ztracený a sám
Můžeš být stále políbený ohněm, dát nám své jádro
A vyrůst v tyčící se, mocný dub?
Thrown off kilter
None of us would have thought
We'd be who we are now
When we were still little
Eyes wide to possibility
Who could have known
That we'd witness such depravity
Vyhozeni z pořádku
Nikdo z nás by ani nepomyslel,
že bychom mohli být tím, kým jsme teď,
když jsme byli ještě malí
Oči otevřené možnostem.
Kdo mohl tušit,
že bychom byli svědky takové zvrácenosti

Text přidala DontAskMe

Video přidala DontAskMe

Překlad přidala DontAskMe

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

How We Both Wondrously Perish

Reklama

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.