Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
(We haven't been what you call in love,
for a while.
Did she know that?
She knew it first)
(Nebyli jsme to, co nazýváš zamilovaností
Na chvíli
Věděla to?
Věděla to jako první)
That bed of lies I felt only begun to cut an inch
As much as you tried to hide it I know
You were just dying to flick your switch
Tried to play dress up never learned to play house
Fear given license to the words falling from your mouth
Tahle lože lží, na kterou jsem padl se teprve snížila o píď
Tak moc jako ses snažila skrýt, já vím
Jen jsi umírala, abys švihla vypínačem
Snažila ses hrát oblečenou, nikdy ses nenaučila hrát dům
Strach dal licenci slovům padajícím z tvé pusy
Our love was lost
Your heart turned cold
And that was when
I let you go
I let you go
I let you go
Naše láska byla ztracená
Tvoje srdce zchladlo
A tohle bylo když
Jsem tě nechal jít
Jsem tě nechal jít
Jsem tě nechal jít
Begin courses and growing lines
How could I have thought I'd be the one
to drive your demons away?
Romanticizing seduced by your puny afford
Ghost of your lies of familiar warmth
Turned heart as cold as stone
Začni kurzy a rostoucí hranice
Jak jsem si mohl myslel, že bych byl ten pravý
Který odveze tvé démony?
Sveden romantikou díky tvému nicotnému povolení
Duch tvých lží známého tepla
Změnil srdce do kamenného chladu
(I've lost track of what is love and which is hate,
But I'm through being your punching bag
and your referee in your battleground.
I'm going to help myself)
(Ztratil jsem stopu toho, co je láska a co je nenávist
Ale jsem za bytím tvým boxovacím pytlem
A tvým rozhodčím na bojišti
Pomůžu sám sobě)
Our love was lost
Your heart turned cold
And that was when I let you go
I let you go...
Naše láska byla ztracená
Tvoje srdce zchladlo
A tohle bylo když jsem tě nechal jít
Nechal jsem tě jít...
Fall back to
the upstairs bedroom
Way back when
It all just seemed
to make more sense than
Fall in place
There was a time when
I felt okay
I felt okay
I felt okay
I felt okay
Spadni zpátky
Do ložnice v horním patře
Cestou zpět kdy
Se všechno prostě zdálo, že
Dává větší smyl
Spadni na místo
Kde byl čas kdy
Jsem se cítil dobře
Jsem se cítil dobře
Jsem se cítil dobře
Jsem se cítil dobře

Text přidal LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Waiting For Morning To Come

Reklama

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.