Kecárna Playlisty
Reklama

Little Richie - text, překlad

playlist Playlist
(How can we know Love when we were never shown it?)(Jak můžeme znát Lásku, když se nikdy neukázala?)
Little Richie was the runt of the litter, given a thick hide by father and brothers. Identified more with his sisters and mother, always felt a bit different from the others. A loving marriage from the outside, but oh, how ferociously he'd hit her. Richie stood by the bleach white bedside. Ma held his face in her hands while he cried: Malý Richie byl nejmenší z vrhu, díky
otci a bratrům měl hroší kůži. Ztotožňoval se
sestrami a matkou, vždy se cítil odlišný. Na vnějšek krásné manželství, ale.. jak zuřivě ji bil. Richie se schovával za bílé prostěradlo. Hlavu měl v máminých
rukách a plakal:
"Hush, now, precious lamb, everything will be alright. I know how it looks but I swear he's a good man. Oh baby, G-d has a much bigger plan. I have my family, I have my health, and I'm quite content with that." "Ššš, drahé jehňátko, vše bude dobré zakrátko.
Vím, jak to vypadá, ale je to dobrý muž.
Dítě, Bůh má větší plány. Mám svou rodinu,
jsem zdravá, jsem takto spokojená."
"How can you say this time that it'll be alright? How can you still look in his eyes and see the love of your life?" "Jak můžeš stále říkat, že je to fajn? Jak se
mu můžeš dívat do očí a stále vidět lásku
svého života?"
(He works all things for good! In the end, it's Love that wins!) Love was his inclination. Belief, his dearest passion. A beautiful escape from resentment, fear of the next crushing blow. (How can we know Love when were never shown it?) He'd wait on his lonesome for that blue hair in her station wagon. Attending those Baptist services alone, in the house of the Lord, he found purpose and a home. Richie stood on a chair, peeked over the pulpit, reminded himself and the beloved, not lacking in youthful wit: (Vše dělá pro dobro! Nakonec přece láska vítězí!)
K lásce tíhnul. Víra, jeho nejdražší vášeň. Nádherný
únik od odporu, strachu ze zdrcující rány. (Jak můžeme
znát lásku, když se nikdy neukázala?) Čekal by na
svou opuštěnou, modrovlasou v jejím vagónu.
Navštěvujíc tyhle baptistické služby, v chrámu Páně,
nalezl cíl a domov. Richie stál na lavici, tyčil se nad
kazatelnou, připomínal milovaného člověka,
nepostrádal mladistvý důvtip:
"This is what's promised: He works all things for good! In the end, it's Love that wins!" "Toto přislíbil: Vše dělá pro dobro, nakonec přece
láska zvítězí!)
How are we to know how to Love when every attempt is met with the back of a hand? It would only be Love to mend the damned, who never grew to know compassion. Just another unfortunate, beaten sense-less by his ol' man. Jak můžeme vědět, jak milovat, když každý náznak
je zahnán? Pouze láska by dokázala spravit toho
zatracence, který nikdy nepoznal soucit. Jen další
nešťastník, nesmyslně bit vlastním otcem.
"How can you say this time that it'll be alright? How can you still look in his eyes and see the love of your life? (He works all things for good! In the end, it's Love that wins!) An heirloom passed down before its day, legacy came violently to rip innocence away. "Jak můžeš tentokrát říct, že to bude v pořádku?
Jak se mu stále dokážeš dívat do očí a vidět lásku
svého života? (Vše dělá pro dobro! Nakonec přece
láska vítězí!) Dědictví bylo předáno dřív, než mělo.
Dědictví přišlo násilně, aby rozdrásalo nevinnost.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala Lenculka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Being As An Ocean

Reklama

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.