Playlisty Kecárna
Reklama

L'exquisite Douleur - text, překlad

playlist Playlist
Well I can't get too close without wanting all of you
So I'll settle right into this back seat
But to be honest, I'm not sure if I can take the solitude
It's been a long time running
Since I sighted my first love
And this mountainside's only getting steeper
My breath's burning in my lungs
I wonder when I'm gonna catch a break
or at least be able to breathe easier
Nemůžu se dostat příliš blízko bez toho abych nechtěl všechno z tebe.
Takže se usadím do tohoto zadního sedadla
Ale abych byl upřímný, Nejsem si jistý jestli dokážu snést samotu
Uběhlo hodně času
Od té doby co jsem spatřil svojí první lásku
A tyto svahy jsou čím dál víc strmější
Můj dech hoří v mým plících
Zajímalo by mě kdy si dám přestávku
nebo aspoň budu moct dýchat snadněji
This drive is telling me to be all that I can't for her
You're not holding up your end of the bargain,
but I'll continue to hold up mine
'Cause I've always been a betting man
And I'm dying for you to prove me right
I see the potential you have inside
Maybe that's why I've continued to fight
Tato cesta mi říká abych pro ní byl vše co nejsem
Nedržíš svůj konec dohody,
ale já budu držet svůj
Protože jsem vždycky byl muž co sází
A umírám pro to, aby jsi mi ukázala pravdu
Vidím potenciál co máš vevnitř
Možná to je ten důvod proč pokračuji dál v boji
You just can't see all that you are to me
So I'll just have to learn to be alright
Without you by my side
My bed seems so much colder at night
This chill doesn't seem to be going away
So I'll acquire a taste for its bite
Nemůžeš vidět čím vší jsi pro mne
Takže se budu muset naučit být v pořádku
Bez tebe po mém boku
Moje postel se v noci zdá tolik chladnější
Nezdá se, že by tento chlad odcházel
Takže získám chuť z jeho kousnutí
Give these dry lips words to speak
Give these dry lips words to speak
Give these dry lips words to speak
Give these dry lips words to speak
Dejte těmto suchým rtů slova k mluvení
Dejte těmto suchým rtů slova k mluvení
Dejte těmto suchým rtů slova k mluvení
Dejte těmto suchým rtů slova k mluvení
A wandering soul, hopeful for living springs
Searching tirelessly for a well, blue and deep
From which to pull up strength, something cool to drink
There are deserts hidden deep inside you and me
Come now, sit for a while and breathe
Bloudící duše, doufajíc v živá jara
Neúnavně hledající studni, modrou a hlubokou
Z které získá sílu a něco chladného k pití
Ve mě i v tobě jsou schovány pouště
Pojď, sedni si nachvilku a dýchej
(You don't have to say a thing)
Darling, your silence says everything
Darling, your silence says everything
(Nemusíš nic říkat)
Miláčku, tvoje ticho říká vše
Miláčku, tvoje ticho říká vše
You're not holding up your end of the bargain,
but I'll continue to hold up mine
'Cause I've always been a betting man
And I'm just dying for you to prove me right
Nedržíš svůj konec dohody,
ale já budu držet svůj
Protože jsem vždycky byl muž co sází
A umírám pro to, aby jsi mi ukázala pravdu
I just want to know your story
Learning, so I may love you complete
'Cause if we dig deep enough
There are wells hidden deep inside of you and me
Pouze chci znát tvůj příběh
Učit se, aby se má láska k tobě naplnila
Protože jestli budeme kopat dost hluboku
Jsou tam skryté studně ve mě a v tobě
You're not holding up your end of the bargain,
but I'll continue to hold up mine
'Cause I've always been a betting man
And I'm just dying for you to prove me right
Nedržíš svůj konec dohody,
ale já budu držet svůj
Protože jsem vždycky byl muž co sází
A umírám pro to, aby jsi mi ukázala pravdu

Text přidala DontAskMe

Text opravil tovlasek

Video přidala DontAskMe

Překlad přidala music-addict

Překlad opravil tovlasek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

How We Both Wondrously Perish

Reklama

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.