Playlisty Kecárna
Reklama

It's Really Not As Complicated As You're Maki.. - text, překlad

playlist Playlist
I do dimly perceive that
while everything a
round me is ever-changing,
ever-dying there is, underlying all
that change, a living power that is changeless,
that holds all together, that create
s, dissolves, and recreates.
That informing power or spirit is Go
d, and since nothing else that I see mer
ely through the senses can or will persist, He alone is.
And is this power benevolent or m
alevolent?
I see it as purely benevolent.
For I can see, that in the midst of de
ath, Life persists, in the midst of untruth, Truth persists, in the midst of darkness, Light persists.
Hence I gather, that God is Life, Tru
th, Light, He is Love.
He is the supreme good.
But He is no god who merely satisfies the intellect, if He ever does.
Matně si uvědomuji, že
zatím co vše
kolem mě se stále mění
stále umírá, je tu ta zásadní
změna, žijící síla, jež je neměnná
co nás všechny drží pohromadě, co tvoří,
ničí, a znovu tvoří.
Ta oznamující síla nebo duch je Bůh,
a nic jiného co vidím pouze
skrze smysly může nebo bude přetrvávat, on
sám ano.
A je tato síla benevolentní nebo
zlomyslná?
Vidím ji jako benevolentní.
Jak vidím, v oparu smrti,
Život přetrvává, v oparu lži, Pravda
přetrvává, v oparu temnoty, Světlo přetrvává.
Proto dedukuji, že Bůh je život, Pravda,
Světlo, je Láskou.
Je nejvyšším dobrem.
Ale není bohem, který pouze uspokojuje intelekt,
pokud to vůbec dělá.
God to be God must rule the heart and transform it.
He must express Himself in every smallest act of His votary.
It is proved not by extraneous e
vidence, but in the transformed conduct and character of those who have felt the real presence
of God within.
To reject this evidence is to deny
oneself.
This realization is preceded by an i
mmovable faith.
He who would, in his own person,
test the fact of God’s presence can do so by a living faith, and since faith itself cannot be proved
Bůh, aby byl Bohem musí velet srdci a měnit jej.
Musí se vyjadřovat v každém nejmenším činu jeho
Stoupenců.
Prokazuje se ne zevními důkazy,
ale přeměněným chováním a
charakterem těch, co pocítili opravdovou přítomnost
Boha uvnitř jich.
Odmítnout jeho přítomnost je odmítnout
sám sebe.
Realizace je předcházející
neměnitelnou vírou.
On, kdo by mohl, v jeho vlastní osobě,
otestovat fakt Boží přítomnosti může udělat to samé
s živou vírou, jakože víra samotná dokázána být nemůže.
by extraneous evidence, the safest course is to believe in… the law of Truth and Love. Vnějšími důkazy, nejbezpečnější způsob je
věřit... v zákon Pravdy a Lásky.
Exercise of faith will be the safes Kde je jasná odhodlanost souhrnně
odmítnout vše, co je proti Pravdě a Lásce.
Přiznávám, že nemám žádný argument, jímž bych přesvědčil rozum, ale víra přesahuje rozum.
t where there is a clear determination summarily to reject all that is contrary to Truth and Love.
I confess that I have no argument to convince through reason, faith transcends reason.
Vše, co se mohu poradit, je nepokoušet
se o nemožné.
[Mahatma Gandhi]

All that I can advise is not to atte
mpt the impossible.
[Mahatma Gandhi]

Text přidal hormon

Video přidal Jezda5

Překlad přidala YDGn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dear G-d

Reklama

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.