Playlisty Kecárna
Reklama

If They're Not Counted, Count Me Out - text, překlad

playlist Playlist
There is such hope in the stories we’ve been told
Recounted endless times by the aging and old
Tales of peace, worship and holy places
Palaces adorned with gold and lofty terraces
But I’m always left with quiet dismay
Cause I’m told that some of those I love won’t be with me
So I’m left behind in an eternal place
Cause the ones who meant the most didn’t receive Your grace
They called it beautiful, but to me it holds nothing that is holy
I can only know what I’ve seen
And what I’ve seen is that You’ve made us clean
Given us the right to be anything we want to be
Why would You give me eyes to see and then deny me these?
Eternity is a lock found inside our hearts and You’ve handed Humanity the key
So I won’t be swayed by fantasies of unquenchable flames
Or some place of torment, the damned never to see Your face
We are all Your creation
You love us all the same
A Father doesn’t sit idly by while His children are maimed
I’ve seen true Grace
I promise you we will never feel the lick of those flames
Where Death is your glory?
Where Death is your sting?
For we are all children of the King
Every last one an eternal being
So I’ll reject your fear and hatred
For I bring Good News that will be for all nations!
I’ve seen wholeness in the broken
I’ve seen health in the sick
Why do we stifle the Word You’ve spoken?
If it kills me, I’ll tear these walls down brick by brick
I’ve seen hospitality in the homeless
I’ve seen Light in the darkness
And I’ve seen hope in the damned
So if all that has meant the most to me isn’t present after my last breath
Count me with the fallen sheep and send me to the depths
V příbězích, co nám vykládali je tolik naděje
Vypravovány nekonečně mnohokrát stárnoucími a starými
Příběhy o míru, uctívání a svatých místech
Paláce zdobené zlatem a velebnými terasami
Ale já jsem vždy opuštěn v tiché hrůze
Protože mi bylo řečeno, že někteří, které miluju se mnou nebudou
Tak jsem zapomenutý na nekonečném místě
Protože ti, kteří znamenali nejvíc neobdrželi
Tvou milost
Říkali jí nádherná, ale pro mě to není nic
svatého
Vím jen to, co jsem spatřil
A co jsem spatřil je, že jsi nás očistil
Dal nám právo být čímkoliv jsme chtěli být
Proč bys nám dával oči a pak mi je zapřel?
Věčnost je uzamknutá v našich srdcí a ty jsi podal lidstvu klíč
Nebudu uspán fantaziemi a neuhasitelnými plameny
Nebo místem utrpení, prokletí nikdy nespatří tvou tvář
Všichni jsme tvým stvořením
Všechny nás miluješ stejně
Otec nesedí nečinně zatímco jsou jeho děti mrzačeny
Spatřil jsem opravdovou milost
Přísahám, nikdy nepocítíme ty plameny
Kde smrt je tvou slávou?
Kde smrt je tvým žihadlem?
Jsme všichni dětmi Krále
Každý jsme věčným stvořením
Tak odmítnu tvůj strach a nenávist
A přinesu dobré zprávy pro všechny národy!
Viděl jsem celistvost ve zlomených
Viděl jsem zdravý v nemocných
Proč zamlčujeme slovo, jež jsi vyslovil?
Pokud mě to zabíjí, strhnu ty zdi cihlu po cihle
Viděl jsem pohostinnost u lidí bez domova
Viděl jsem světlo v temnotě
A viděl jsem naději v prokletých
Tak pokud to vše pro mě znamenalo nejvíc, není přítomnost mým posledním výdechem
Počítej mě s padlými ovečkami a pošli do pekel

Text přidal hormon

Video přidal Jezda5

Překlad přidala YDGn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dear G-d

Reklama

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.