Playlisty Kecárna
Reklama

Humble Servant, Am I - text, překlad

playlist Playlist
Oh God, I can’t believe
All the places that I’ve been and all of those I’ve come to meet
Blessings of faith, when I have only a mustard seed
For every hardship in my life
I’ll hold Your name and I’ll do just fine
All praise are Yours and none are mine
Instruments played by hands that cannot read or recollect one solitary note or line
Yet play in perfect harmony
God whispers into some men’s ears,
Well He screams into mine
Speaking, endlessly, all my hopes and fears
Nay, simply I’ll reply
Ach Bože, nemůžu tomu uvěřit
Všechna místa, kde jsem byl a všichni, které jsem kdy potkal.
Požehnání víry, když jsem měl jen semínko hořčice
Pro každou útrapu v mém životě
Podržím Tvé jméno a bude mi skvěle
Všechny modlitby jsou tvé a žádné nejsou moje
Instrumenty, na které hrají ruce, co neumí číst nebo si vybavit jediný osamělý tón či řádku
A pořád hrajou v dokonalé harmonii
Bůh šeptá do uší některých lidí
A do mých křičí
Mluví, nekonečně, všechny mé naděje a strachy
Nikoliv, jednoduše odpovím
Blessings so sweet and divine
None of which I do deserve
For only a humble servant am I
Lowly, I’ll wash Your feet
With the tears I’ve cried
Požehnání tak sladké a božské
Žádné z nich si nezasloužím
Protože jsem jen pokorný služebník
Skromně omyji vám nohy
Svými slzami
Each joy in my life and each breath in my lungs
Attests to Your overwhelming grace
Show us Your love
You see my tattered shoes, my broken spirit
Unequipped to finish the race I could have never won
So You snatched me up into Your strong arms
And over Your shoulders, I was slung
Lord, You’ve given me the tools to live as Your own
Talent, drive, and the willingness to run
All praise are Yours and none are mine
Každá radost v mém životě a každý dech v mých plicích
Svědčí o Tvé ohromující milosti
Ukaž nám svou lásku
Vidíš mé rozbité boty, mého zlomeného ducha
Nedostatečně vybaven, abych dokončil ten závod, co nikdy nemohu vyhrát
Tak jsi mě sebral do svých silných rukou
A přehodil mě přes rameno, vrhnul mě
Pane, dal jsi mi nástroje jak žít po tvém
Talent, nápor, ochotu běžet
Všechny modlitby jsou tvé a žádná moje
Blessings so sweet and divine
None of which I do deserve
For only a humble servant, am I
Hope my humility can outlast my pride
Požehnání tak sladké a božské
Žádné z nich si nezasloužím
Protože jsem jen pokorný služebník
Snad má lidskost přebije mou pýchu

Text přidal hormon

Video přidal Jezda5

Překlad přidala YDGn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dear G-d

Reklama

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.