Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
The wind carries us home
Tin cans, recycled air, end the minstrels’ roam
Reunite body and mind
The walls left broken and crumbling
Oh but what did you expect, gone for seasons at a time
I’ve closed my eyes to dream
Woken only to have lost the spring
To bags, cases, and hearts on our sleeves
Held them high so they could watch them bleed
Vítr nás nese domů
Plechovky, recyklovaný vzduch, konec potulných zpěváků
Sjednoť tělo a mysl
Zdi zůstaly prolomené a rozpadající se
Oh, ale co jsi očekával, odešel jsi kvůli časovému období
Zavřel jsem oči do sna
Probuzen jenom, abych ztratil jaro
Kvůli pytlům, bednám a srdcím na dlaních
Držel jsem je vysoko, takže je mohli sledovat krvácet
And I wear my heart on my sleeve
So you can watch it bleed
Watch it bleed
Watch it bleed
A nosím své srdce na dlani
Takže ho můžeš vidět krvácet
Sleduj ho krvácet
Sleduj ho krvácet
From up here the land, a patchwork quilt
Sewn together by arthritic hands
Pursuit of passion; persistent guilt
Anxious for loving embrace
Dissolve this ache I’ve felt
Odshora k zemi, poskládaná deka
Sešitá rukama s artózou
Snaha vášně, přetrvávající pocit viny
Dychtící po milujícím objetí
Rozpusť tuhle bolest, co jsem cítil
And I wear my heart on my sleeve
So you can watch it bleed
Watch it bleed
Watch It bleed
A nosím své srdce na dlani
Takže ho můžeš vidět krvácet
Sleduj ho krvácet
Sleduj ho krvácet
How could you have looked and seen anything but compassion
Left to watch alone, jealous of false attentions
You’d felt it in my touch, tasted it in my kiss
And still, darling, you screamed my affections were passionless
Despite every example of devotion, every memory made
You still succumbed to boredom, you let the pictures fade
Jak jsi se mohla podívat a nevidět nic jiného krom soucitu?
Zanechán sám sledující, žárlivý z falešné pozornosti
Cítila jsi to v mém doteku, ochutnala jsi to v polibku
A stále, miláčku, jsi křičela, aby mé city byly bez vášně
Navzdory každému příkladu oddanosti, každé vzpomínce
Stále jsi podléhala nudě, nechala jsi vyblednout fotky
And I wear my heart on my sleeve
So you can watch it bleed
Watch it bleed
Watch it bleed
A nosím své srdce na dlani
Takže ho můžeš vidět krvácet
Sleduj ho krvácet
Sleduj ho krvácet

Text přidal grizzlynko

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Waiting For Morning To Come

Reklama

Being As An Ocean texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.