Playlisty Kecárna
Reklama

Catch The Wind - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Maybe all the pain that comes is just a part of this
Endure the weight
Our bones may break
But we can't give in
Možná že všechna ta bolest je nutnou součástí
Vydrž tu tíhu
Naše kosti se mohou zlámat
Ale nemůžeme se vzdát
These are dark days
Confusion is running rampant
Fear only fuels the hate
I refuse to be afraid
Won't let others ignorance dictate the path I take
One thing's for sure
Real connection is dying
Honest love is the cure
Endless springs will cleanse the land
If we beckon them come forth
Toto jsou temné časy
Zmatení převládá
Strach pouze plodí nenávist
Odmítám se bát
Nenechám ignoranci druhých ovládnout mou cestu
Jedna věc je jistá
Skutečné propojení umírá
Upřímná láska je lék
Nekonečné prameny očistí zem
Pokud jim pokyneme, aby přišly
Maybe all the pain that comes is just a part of this
Endure the weight
Our bones may break
But we can't give in
I know that we've all been hurting
But love will heal and mend
Instead of cursing the storm
Turn and catch the wind
Možná že všechna ta bolest je nutnou součástí
Vydrž tu tíhu
Naše kosti se mohou zlámat
Ale nemůžeme se vzdát
Vím, že nás to všechny bolí
Ale láska uzdraví a vyléčí
Namísto proklínání bouře
Se otoč a zachyť vítr
We have all felt our hearts beating
A little faster, ego begs our retreating
(But) If the pain of the pain of another shakes you awake
There's no shame in letting your heart break
We can give more than we take
Untouched potential, seal or heal our fate
I know there's got to be a higher meaning
In digging in when we feel like fleeing
Všichni jsme cítili naše srdce bít
Trochu rychleji, ego prosí o náš ústup
(Ale) Pokud tě bolest druhých budí
Není ostuda nechat své srdce roztříštit
Dokážeme dát více, než bereme
Nevyužitý potenciál, zapečeť nebo uzdrav náš osud
Vím, že tu musí být vyšší smysl
V pokračování, když chceme utéct
Maybe all the pain that comes is just a part of this
Endure the weight
Our bones may break
But we can't give in
I know that we've all been hurting
But love will heal and mend
Instead of cursing the storm
Turn and catch the wind
Možná že všechna ta bolest je nutnou součástí
Vydrž tu tíhu
Naše kosti se mohou zlámat
Ale nemůžeme se vzdát
Vím, že nás to všechny bolí
Ale láska uzdraví a vyléčí
Namísto proklínání bouře
Se otoč a zachyť vítr
We all have suffered
We have all been bruised
Once we choose to give up
Is when we lose
We can't hold back the water
But we can learn how to swim
Don't be tossed by life's storms
When you catch the wind
Všichni jsme trpěli
Byli jsme zbiti
Moment, kdy se rozhodneme vzdát
Je moment, kdy prohrajeme
Nemůžeme se bránit náporu vody
Ale můžeme se naučit plavat
Nenech sebou házet bouřemi života
Když zachytíš vítr
Maybe all the pain that comes is just a part of this
Endure the weight
Our bones may break
But we can't give in
(But we can't give in)
I know that we've all been hurting
But love will heal and mend
Instead of cursing the storm
Turn and catch the wind
Catch the wind
Možná že všechna ta bolest je nutnou součástí
Vydrž tu tíhu
Naše kosti se mohou zlámat
Ale nemůžeme se vzdát
(Ale nemůžeme se vzdát)
Vím, že nás to všechny bolí
Ale láska uzdraví a vyléčí
Namísto proklínání bouře
Se otoč a zachyť vítr
Zachyť vítr

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Statista

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Catch The Wind - Single

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.