Playlisty Akce
Reklama

Someone Belonging to Someone - text, překlad

playlist Playlist
I know how I feel
Lonely in the black of night
There can be no love for me now
Nobody listens when the words ain't right
And you get into someone else
It's hard for me to know
Who's lovin' who
And where do I stand
What did I do it all for
There's no one I could love more
I did it for your heart alone
All that I try to be growin' inside to me
I can be strong if you're there
Vím, jak se cítím
Osamělý v černé noci
Nyní nemůže být pro mě žádná láska
Nikdo neposlouchá, když slova nejsou správná
A ty jsi do někoho jiného
Je těžké pro mě znát
Kdo miluje, koho
Kde jsem
Proč jsem to všechno udělal?
Tam není koho bych mohl milovat víc
Udělal jsem to jen pro tvé srdce
Všechno, co se snažím v mém těle, roste
Můžu být silný, pokud jsi tam
And there is someone belonging to someone
And I got no one belonging to me
I live in a world where the face of an angel
is all that a fool can see
You got the power to find me whenever I'm lost
Where are you ? Who are we?
A někdo patří někomu
A nikdo mi nepatří
Žiju ve světě, kde je tvář anděla
to je všechno, co vidí blázen
Máš sílu, abys mě našla, kdybych byl ztracen
Kde jsi? Kdo jsme?
I believe in time
Can eat away a heart of stone
And baby if I leave you too late
It's just a feather and the bird has flown
It's colder when the fire dies
With all the trouble I'm in if I lose you too
Věřím včas
Může jíst kamenné srdce
A zlato, když tě opustím pozdě
Je to jen pero a ptáčí létání
Je chladnější, když oheň zemře
Se všemi problémy, které jsem, když tě ztratím
Then what is my life
If I don't wanna go through
Anything without you
Couldn't be life at all
I could be lyin' on
You are the only one
We didn't make it by chance
And there is someone
belonging to someone
And I got no one belonging to me
I'm caught in a world on
the edge of tomorrow
It's all that a fool can find
I don't belong in the arms
of a love that is lost
Nowhere to cry
There must be something we
can say my love
Something except goodbye
Takže co je můj život
Pokud nechci jít
Něco bez tebe
Nemůže to být život vůbec
Mohl bych se zaseknout
Jsi jediná
Nerobili jsme to náhodou
A někdo tam
patří někomu
a nikdo mi nepatří
Jsem chycen ve světě
na okraji zítřka
To je vše, co najde blázen
Nepatřím do náruče
z lásky, která je ztracena
Nikde k pláči
Musíme to být něco, co děláme
můžeme říci naši lásku
Něco jiného než dobroty
And there is someone belonging to someone
And I got no one belonging to me
A někdo patří někomu
A nikdo mi nepatří
[Repeat above] [Opakujte výše]

Text přidal kaladze77

Videa přidal kaladze77

Překlad přidal kaladze77

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Staying Alive

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.