Playlisty Akce
Reklama

Life Goes On - text, překlad

playlist Playlist
Pardon me , if I use you in my dreams
You throw those angel eyes at me
Or could the beautiful woman be more than she seems
But she is not in love with me
All of my life I been looking for someone to carry my love away
A chip on my shoulder , a misery , suddenly there you are
Nobody knows , but she knows that I love her
It's got to be growing
I can't wait no longer
Je mi líto, kdybych tě použil ve svých snech
Házíš tvý andělé oči na mě
Nebo by mohla být krásná žena víc než se ona
zdá
Ale ona není zamilovaná se mnou
Celý život jsem hledal někoho, kdo by mě vzal
mojí lásku
čip na rameni, chudý, najednou jsi
tam
Nikdo neví, jen ona, že jí miluju
Musí růst
Už nemůžu čekat
Life goes on for the lonely man
When love goes wrong only love knows why
Life goes on for the lonely man
We'll be the dreams , we'll be the seasons
You and I , I
Život pokračuje pro osamělého chlápka
Když láska selže, jen láska ví proč
Život pokračuje pro osamělého chlápka
Budeme mít sny, budeme mít roční období
Ty a já, já
Suddenly , all the world gets in the way
You disappear into the crowd
Maybe the beautiful woman never really came
But I still call your name out loud
I wanna know you , but I never met you
Reality can be cruel
If a wandering soul meets another
They shouldn't be separated
Better in love with your head on my shoulder
But I'll never be satisfied
And if I can't see you
Najednou se celý svět dostane do cesty
Zmizí do davu
Možná krásná žena nikdy opravdu nepřijde
Ale stále tě volám nahlas
Chci tě poznat, ale nikdy jsem tě neviděl
Realita může být krutá
Pokud se cestující duše setká s druhým
Neměly by být odděleny
Lepší se zamiluješ do mé hlavy na rameni
Ale nikdy nebudou šťastní
A když tě nevidím
Life goes on for the lonely man
When love goes wrong , only love knows why
Life goes on for the lonely man
We'll be the dreams , we'll be the seasons
You and I , I
Život pokračuje pro osamělého chlápka
Když láska selže, jen láska ví proč
Život pokračuje pro osamělého chlápka
Budeme mít sny, budeme mít roční období
Ty a já, já
Living your life in someone else's heart
A lover's dream that has no end
There may be somebody you can base your world upon
I'll never be the same again
And there's a part of me here
And there's a part of me with you
But all of me loves you
Nobody gave me the feeling you gave me
I'm so proud of
All of my days I will be here for you
And the love keeps running
And if I can't hold you
Žijte svůj život v srdci někoho jiného
Sen o milence, který nemá konec
Možná je někdo, kdo ti může nastavit sám tvůj
svět
Nikdy už nebudem stejný
A tady je část mne
A tady je část mne s tebou
Ale všechny moje části miluji tebe
Nikdo mi neudělal pocit, který jsi mi dala
Jsem na to tak hrdý
Budu tady pro tebe po celou dobu
A láska stále běží
A když tě nemohu držet
Life goes on for the lonely man
And there's a million words for the one goodbye
Life goes on for the lonely man
We'll be the dreams, we'll be the seasons
You and I , I
Život pokračuje pro osamělého chlápka
Když láska selže, jen láska ví proč
Život pokračuje pro osamělého chlápka
Budeme mít sny, budeme mít roční období
Ty a já, já
[repeat last verse and fade]

Text přidal kaladze77

Videa přidal kaladze77

Překlad přidal kaladze77

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Staying Alive

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.