Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I walk through this forgotten land
I see the stairs to your guards
And a hundred ways to argue
And a hundred ways to grieve
There is one way to see
We’re running out of time now
I keep the dream of peace
In a changing world
I walk along the silent garden
But I’m not quiet again
When the people are saying
There’s no answer
There’s no tomorrow
Kráčím touto zapomenutou zemí
Vidím schody k tvým strážím
A sto způsobů jak argumentovat
A sto způsobů jak truchlit
Není způsob jak vidět
Dochází nám čas
Udržuju si sen o klidu
V měnícím se světě
Kráčím podél tiché zahrady
Ale nejsem zase tichý
Když lidé mluví
Není tu odpověď
Není tu zítřek
Are you calling me a dreamer?
Are you calling me a dream?
Are you waiting for forgiveness?
Are you waiting to call?
Nazýváš mě snílkem?
Nazýváš mě snem?
Čekáš na odpuštění?
Čekáš na zavolání?
One the sound in my head
I keep the sound in mind
My writing
I say this several times
You see no longer these wonders
You feel the seed of all time’s no more
You never take the blame
And you do it all the same
Never with your hand you
Did her guilty shame
You never speak it loud
You rather lie who they are
But you won’t forget about
Never
Jeden zvuk v mé hlavě
Udržuju si zvuk v mysli
Mé psaní
Říkám to několikrát
Už víckrát neuvidíš tyhle zázraky
Už necítíš semena všech dob
Nikdy nepřijímáš vinu
A děláš všechno úplně stejně
Nikdy tvou rukou
Zavinil jsi její hanbu
Nikdy nemluvíš nahlas
Raději lžeš o tom, kým jsou
Ale nezapomeneš
Nikdy
Are you calling me a dreamer?
Are you calling me a dream?
Are you waiting for forgiveness?
Are you waiting to call?
Are you calling me a dreamer?
Are you calling me a dream?
Are you waiting for forgiveness?
Are you waiting to call?
Nazýváš mě snílkem?
Nazýváš mě snem?
Čekáš na odpuštění?
Čekáš na zavolání?
Nazýváš mě snílkem?
Nazýváš mě snem?
Čekáš na odpuštění?
Čekáš na zavolání?

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Iscariot Blues

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.