Playlisty Kecárna
Reklama

This Is Not the Original Dream - text, překlad

playlist Playlist
All your life is just a disguise
All you gave, a thousand lies
I know hate's no clue
Don't want to stay where there's no answer
Celý můj život je jen převlek
Všechno co jsi dala, tisíc lží
Vím, že nenávist nemá cenu
Nechci zůstat tam, kde není odpověď
With myself I'm in disgrace
But I was pushed into this maze
Oh my thoughts are new
Now I am sure to remember
Mé já je v nemilosti
Ale byl jsem zatlačen do tohoto labyrintu
Oh, mé myšlenky jsou nové
Teď jsem si jistý, že si vzpomínám
I'm wasting my time to wait for solutions
I seek out the sun, a ray of light to clear my way
Marním časem čekáním na řešení
Hledám slunce, paprsek světla, co očistí mou cestu
This is not the original dream
We all drift with the powerfull stream
Finding a way to escape into another world
Tohle není původní sen
Všichni plujeme s mocným tokem
Nacházíme způsob, jak uniknout do jiného světla
Here I am, my soul has grown
I've learned from everything I've done
Yeah now my love is true
I know it will stay forever
Tady jsem, má duše rostla
Naučil jsem se vše, co jsem udělal
Yeah, teď je má láska pravá
Vím, že bude trvat navěky
And all my life was built on illusions
I seek out the sun, a ray of light crossed my way
A celý můj život byl postaven na iluzích
Hledám slunce, paprsek světla mi zkřížil cestu
This is not the original dream
We all drift with the powerfull stream
Finding a way to escape into another world
Tohle není původní sen
Všichni plujeme s mocným tokem
Nacházíme způsob, jak uniknout do jiného světla
Spent all my life to wait for solutions
I seek out the sun, a ray of light to clear my way
Strávil jsem celý život čekáním na řešení
Hledám slunce, paprsek světla, co očistí mou cestu
I've found a guide through my own emotions
A field of light, my new horizon
Našel jsem průvodce ve vlastních emocích
Pole světla, můj nový obzor
This is not the original dream
We all drift with the powerfull stream
Trying to escape into another world
Tohle není původní sen
Všichni plujeme s mocným tokem
Nacházíme způsob, jak uniknout do jiného světla
...This is not the original dream... ... Tohle není původní sen ...

Text přidal paja65

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Unexpected

Reklama

Beautiful Sin texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.