Playlisty Akce
Reklama

Within You without You - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
We were talking about the space between us all
an the people who hide themselves
behind a wall of illusion
never glimpse the truth then it's far too late
when they pass away.
Mluvili jsme o prostoru, který se rozkládá mezi námi všemi
A o lidech, kteří se skrývají za zdí iluzí
Nikdy nebudou mít o pravdě žádné ponětí, pak, až zemřou, bude příliš pozdě
We were talking about the love
we all could share when we find it
to try our best to hold it there
with our love, with our love we could save the world
if they only knew.
Mluvili jsme o lásce, kterou bychom všichni mohli sdílet
Když přijdem na to, že máme dělat, co je v našich silách, abychom vše vykonávali s láskou
S naší láskou bychom mohli zachránit svět, jen kdyby to oni věděli
Try to realise it's all within yourself
no-one else can make you change
and to see you're really only very small
and life flows on within you and without you.
Zkus si uvědomit, že je to všechno uvnitř v tobě
Nikdo jiný tě nemůže změnit
a přesvědčit, že jsi jen takhle malý
A že život sice proudí v tobě, ale bez tebe
We were talking about the love that's gone so cold
and the people who gain the world and lose their soul
they don't know, they can't see, are you one of them?
Mluvili jsme o lásce, která tak zchladla
A o lidech, kteří ovládají svět a ztrácí svou duši
Oni neví, nevidí, jsi jedním z nich?
When you've seen beyond yourself then you may find
peace of mind is waiting there
and the time will come when you see
we're all one and life flows on within you and without you
Pokud jsi někdy viděl dále, než je obvykle možné vidět, pak možná zjistíš,
že duševní klid čeká právě tam
A přijde doba, kdy uvidíš, že jsme všichni stejní
A že život sice proudí v tobě, ale bez tebe

Text přidal danielson

Videa přidal obladi

Překlad přidal danielson

Překlad opravil obladi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Love

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.