Kecárna Playlisty
Reklama

Ghost In The Rain - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You're here again before my eyes
A ghost within a dream
Things that you do and say
Just kill me every time
Is this how, how it will stay?
Jsi tady znovu, před mýma očima
Duch ze sna
Věci, které děláš a říkáš
mě prostě pokaždé zabijí
Je to jak, jak to zůstane?
By the river I walk and wander on
I'm a warrior on a journey home
Will you show me the way to you once more
Always yours, ghost in the rain
Podél řeky křáčím a bloudím dál
Jsem bojovník na cestě domů
Ukážeš mi ještě jednou cestu k tobě
Navždy tvůj, duch v dešti
I wish I could undo my grave mistake
And say the words unsaid
Obsession grows like flames
Time only makes it worse
It hurts, yet I'll be strong
Přál bych si vzít zpět svou největší chybu
A říct slova která jsem neřekl.
Posedlost roste jako plameny
Čas to jen zhoršuje
Bolí to, ale budu silný
By the river I walk and wander on
I'm a warrior dreaming of lost love
Will you open the door to me once more
Always yours, ghost in the rain
Podél řeky kráčím a bloudím dál
Jsem bojovník, který sní o ztracené lásce
Otevřeš pro mne ještě jednou dveře?
Navždy tvůj, duch v dešti
The wind will bring a gentle storm
Under the pale full moon
Facing my destiny
A never-ending story
Survivor is coming home
Vítr přinese mírnou bouři
Pod bledým úplňkem
Tváří v tvář mému osudu
Nekonečný příběh
Přeživší se vrací domů
By the river I walk and wander on
I'm a warrior on a journey home
Will you show me the way to you once more
Always yours, ghost in the rain
Podél řeky kráčím a bloudím dál
Jsem bojovník na cestě domů
Ukážeš mi ještě jednou cestu k tobě
Navždy tvůj, duch v dešti
By the river I walk and wander on
I'm a warrior dreaming of lost love
Will you open the door to me once more
Always yours, ghost in the rain
Podél řeky chodím a bloudím
Jsem bojovník, který sní o ztracené lásce
Otevři mi dveře ještě jednou
Vždy tvůj, duch v dešti
In the rain V dešti
Like a ghost in the rain I call your name Jako duch v dešti volám tvé jméno

Text přidal IlMagnifico

Video přidal IlMagnifico

Překlad přidal Serza

Překlad opravil Hallball97

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Berserker

Reklama

Beast in Black texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.