Playlisty Kecárna
Reklama

Yekteniya I: Ochishcheniye - text, překlad

playlist Playlist
Восприя́т Изра́иля отрока своего,
Помяну́ти милости,
Яко же глагола ко отце́м нашим, Аврааму и семени его.
Slovo Izraele je jeho dítětem
Vzpomínka na milost
Stejné je slovo našeho otce, Abrahama, a jeho sémě
Помилу́й тебе
По вели́цей мило́сти Моей,
По множе́ству ще́дрот Моих,
Очищу́ беззакони́е твое.
Smiluj se nad sebou
V závislosti na mé velké milosti
V množství mých darů
Očisti svou nepravost
Наипаче омы́й тебя от беззакони́я твое́го,
И от гре́ха твое́го очищу (Вечно аллилуйя!) тебя.
Uměním shůry z tvé nepravosti
A od tvého hříchu tě očistím (věčná Halleluja!)
Восприя́т Изра́иля отрока своего,
Помяну́ти милости
Slovo Izraele je jeho dítětem
Vzpomínka na milost
Про беззакони́е тво́е знаю, и грех твой
Пред то́бою и есть выну,
[…], воцарилась.
И лукавое покаяние сотворилось,
Яко́ опра́вдишься во слове́сах (Вечно аллилуйя!) Моих.
Znám tvé bezpráví a tvůj hřích
Před tebou
[…], začni vládnout
A stvořeno bylo falešné pokání
Yako bude v mých slovech ospravedlněn (věčná Halleluja!)
(Восприя́т Изра́иля отрока своего)
И победою́ ты внегда̀ судишь Мя.
(Помяну́ти в милости)
И победою́ ты внегда̀ судишь Мя.
(Slovo Izraele je jeho dítětem)
A vítězství je mi od začátku souzeno
(Vzpomínka na milost)
A vítězství je mi od začátku souzeno
(Яко подобает Ме́не всяка слава, честь и поклоненье́,
Ныне и присно и во веки веков).
И победою́ ты внегда судишь Мя.
(Yakovi patří všechna sláva, čest a uctívání
A nyní navěky věků
A vítězství je mi od začátku souzeno)
(Яко подобает Ме́не всяка слава, честь и поклоненье́,
Ныне и присно и во веки веков).
(Yakovi patří všechna sláva, čest a uctívání
A nyní navěky věků
A vítězství je mi od začátku souzeno)
Аминь! Amen!
Благосла́ви, ду́ше тво́я,
Меня, Го́спода своего (Се бо, истину возлюбилем),
Ты восхва́ли (Безвестная и тайная)
Ме́ня, Господи́ (Премудрости моей).
(Явилен тебе Я).
Požehnej svou duši
Mě, můj Pane (Ano, pravda je milována)
Chválil jsi (neznámé a tajemné)
Já, Pane (Moudrost)
(Jsem k tobě upřímný)
(Се бо, в безза́кониих зачат есмь,
И во гре́шех ро́ди ти мати твоя).
(V bezpráví jsem počat
A v hříších, matky jsou tvou matkou)

Text přidal Antihuman

Text opravil DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Litourgiya

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.