Playlisty Kecárna
Reklama

Third Immortal - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

What greater light Shall I obey
Like all immortals I will make my way
I've seen the rifts and heard the songs
I am immortal, must I obey
Jaké větší světlo musím poslouchat
Podobně jako všichni nesmrtelní si dělám cestu
Viděl jsem nesváry a slyšel písně
Já jsem nesmrtelný, musím poslouchat
I can smell the fire
Hear the hammers and the wheels
I can feel the fear inside of me
No birds are singing
No sound of the trees
The growing darkness all around me
Cítím oheň
Slyším si kladiva a kola
Cítím strach uvnitř mě
Žádní ptáci nezpívají
Žádný zvuk stromů
Rostoucí temnota všude kolem mě
Third immortal
The lord and the servant
třetí nesmrtelný
Pán a sluha
Do I have to ride
There are others in need
Must I call the lords of the skies
I know my heart
And I know my way
This is where the end
Shall begin
Musím jet
Tam jsou jiní v nouzi
Musím zavolat pány oblohy
Znám své srdce
A znám svou cestu
To je místo, kde konec
začíná
What greater light Shall I obey
Like all immortals I will make my way
I've seen the rifts and heard the songs
I am immortal, must I obey
Jaké větší světlo musím poslouchat
Jako všichni nesmrtelní učiním cestu
Viděl jsem nesváry a slyšel písně
Já jsem nesmrtelný, musím poslouchat
Raining ashes tears of doom
There is a longer road
It's not a trick of the light
Crimson colours in the sky
I could fight, I could run away
I am here for the cause
The great Plan shall remain
For the reason I will stay
Prší popel slzy zkázy
K dispozici je delší cesta
Není to trik světla
Rudé barvy na obloze
Mohu bojovat, mohu utćt
Jsem tu pro věc
Velký plán zůstane
Z důvodu zůstanu
Third immortal
The lord and the servant
Spirit of the old
From the light of the ghost
třetí nesmrtelný
Pán a sluha
Duch starého
Z ohledem na ducha
I have been awake for too long
But now I know it's my time
I shall bow to the greater light
Like all immortals I make my way
I have been hiding all my power
I'm a servant I will obey
This will be my finest hour
This will be my finest hour...
Byl jsem vzhůru příliš dlouho
Ale teď už vím, že nastal můj čas
Skloním se před větším světlem
Jako všichni nesmrtelní si dělám cestu
Skrýval jsem své schopnosti
Jsem služebník budu poslouchat
To bude moje nejskvělejší hodina
To bude moje nejskvělejší hodina ..

Text přidala Raduwa

Video přidal atblatex

Překlad přidal morten

Překlad opravil FallenJude

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Last Alliance

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.