Playlisty Kecárna
Reklama

Ocean's Elysium - text, překlad

playlist Playlist
Let the whirling wind whisper the farewell,
blow the silver sand away, hide your traces
Watch the clouds rising through the fading sky
Dovol vířícímu větru šeptat sbohem
Fouká stříbrný písek pryč, skrývá tvé stopy
Pozoruj jak mraky stoupají skrz blednoucí nebe
Welcome your novel home, no more dreams of insanity,
welcome your novel life, no more dying in clarity,
welcome your novel dark, no more fear or agony
Welcome your novel light, no more hope or serenity
Přivítej svůj nový domov, už žádné sny o šílenství
Přivítej svůj nový život, už žádné umírání v jasnosti
Přivítej svou novou tmu, už žádný strach nebo agónie
Přivítej své nové světlo, už žádná neaděje nebo usmíření
The higher ones shall rise again, our ways are not the same
We shall wander and long for things to come, for us it is a different faith
Ti vyšší znovu povstanou, naše cesty nejsou stejné
Budeme se toulat a dlouho před věcmi, které přijdou, pro nás te je jná víra
Once again I see the sun,
hear the birds and feel the air,
reach for the stars and the moon
Scent of the flowers and the woods
Ještě jednou vidím slunce
Slyším ptáky a cítím vzduch
Natahuji se na hvězdy a měsíc
Vůně květin a lesů
I am hiding under the sea, lost, deep into the shadows,
Behind the sleep I am waiting to hear my name again
Skrývám se pod mořem, ztracený, hluboko ve stínech
Za spánkem, čekám až zase uslyším své jméno

Text přidala Raduwa

Videa přidal roman59

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evernight

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.