Playlisty Kecárna
Reklama

Mask Of Flies - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I am here beside you, it is all you've got
In your grief and pain, no one else to trust
Jsem tady, vedle tede, je to vše co máš
Ve svém zármutku a bolesti, není komu jinému věřit
You cannot feel it, it is too close
You cannot see it, your eyes are closed
Your senses low, your body cold
Inside your head the flies and the worms
Nemůžeš to cítit, je to moc blízko
Nemůžeš to cítit, tvé oči jsou zavřené
Tvé smysly nízko, tvé tělo studené
Uvnitř tvé hlavy mouchy a červi
I am here beside you in your bliss and fame
Dragging you back, beyond the silent trail
Jsem tady, vedle tede, ve tvém blahu a slávě
Táhnoucí tě zpět, za tichou stezku
You did not see from where it came
When it laughed, started the game
Amongst the others, called your name
Inside your head the flies and the worms
Neviděl jsi, odkud to přišlo
Když se to smálo, začalo to hru
Mezi ostatními, volalo to tvé jméno
Uvnitř tvé hlavy mouchy a červi
You are the mightiest, above them all
Your iron will makes them crawl
You have the power, the words of the wise
But it all comes behind the mask of flies
Jsi ten nejmocnější, nade všemi
Tvé železo je nutí se plazit
Máš moc, slova moudrých
Ale vše přichází zpoza masky much
Sometimes I hope I drown, let it go and fade away
Fall asleep with a shelter and never wake up again
Step aside and leave the signs, save them for another day
I am too weak, I cannot fight, but I am still awake
Někdy doufám, že se utopím, nechám to jít a zmizím
Usnu s úkrytem a nikdy se znovu neprobudím
Vejdi dovnitř a nechej znamení, zachraň je pro další den
Jsem moc slabý, nemohu bojovat, ale jsem stále vzhůru

Text přidala Raduwa

Video přidala Zelda333

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evernight

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.