Playlisty Kecárna
Reklama

Exile The Daystar - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It makes us cry without woe
Sear our skin and burn our eyes
why do you let them overcome
Why do you let them reign
Nutí nás plakat bez žalu
Pálí naši pleť a vypaluje oči
proč je necháš překonat
Proč je necháš vládnout
The Western blaze forces us down
Under the earth we must flee...
Cover and bow
Swallow our pride
Fiery heart we can't tame
Until we move out from our caves
And thrive again
Západní plameny nás nutí padnout
Pod zemí musíme uprchnout ...
Zakryjte se a kohněte se
Spolkněme naši pýchu
Ohnivé srdce nemůžeme zkrotit
Dokud se přesouváme z našich jeskyní
A daří se znovu
It makes us bend, be ashamed
Tear our will and stir our minds
Why you could not reign
Nutí nás pokleknout a stydět se
Trhá naši vůli a míchá naši mysl
Proč byste nemohli vládnout
The curse of the Daystar
The brilliant light
I will cast the nightfall
To dim the bright
Prokletí Denní hvězdy
Oslnivé světlo
Já uprchnu do soumraku
Abych ztlumil záři
Like flaming thorns
Into our veins
This dreadful creation
I shall rive
Jako planoucí trní
V našich žilách
To hrozné stvoření
Musím rozštěpit
Fool is the one
Who would let them choose
We will strike in the dark
And elude until dawn
Blázen je ten,
Kdo by si zvolil
Udeříme v tmě
A vyhneme se úsvitu

Text přidala Raduwa

Video přidala Zelda333

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Last Alliance

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.