Playlisty Kecárna
Reklama

Attack Of The Orcs - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Screaming and shouting, yearn for blood
Sevnts of Melkor the evil god
Riding with wolves, runners of night
Horders of the eye, the black blades of might
Křičí a řvou, touří po krvi
Služebníci Melkora, zlého boha
Jezdí s vlky, běžci noci
Hordy oka, černé čepele moci
They shall raze your villages, destroy your camps
Rape your cattle and slaughter your wives
Under the darkness they shall arrive
Hear the screams, prepare for war
Black skin, sharp teeth, bestial eyes
Perverted mind, there's no ine like their kind
No mercy, no prisoners, death is the way
With fire and steel they will slay
Musí zbourat vaše vesnice, zničit vaše tábory
Znáslnit váš dobytek a zmasakrovat vaše ženy
Pod závojem tmy musí přijet
Slyšíte výkřiky, připravte se na válku
Černá kůže, ostré zuby, bestiální oči
Zvrácená mysl, není nikdo jako jejich druh
Žádná lítost, žádní vězni, smrt je na cestě
S ohněm a ocelí zabíjí
Troops of the Red Eye, the horders of the Witch
Trust your sword throught the heart of betrayals
Great enemy from west, the sevants of the sun
Kill for your lord, the darkest one
Oddíly Rudého Oka, hordy Čarodějnice
Vrazí meč skrz srdce zrádců
Velcí nepřátelé ze západu, služebnící slunce
Zabij pro svého pán, toho nejtemnějšího
Men of Gondor! Elves of Lothlorien!
Dwarves from the north now be strong!
Keep your lines and hold on tight!
Prepare your wapons and strike!
Muži z Gondoru, Elfové z Lothlórienu
Trpaslíci ze severu teď buďte silní!
Zůstaňte v linii a pevně se držte
Připravte své zbraně a udeřte
Like a wave they approach
Bash their way through your lines
Many of them
Evil in flesh
Feel no fear, just pray
Jako vlna postupují
Mlátí si cestu skrz vaše linie
Mnoho z nich
Zlo v mase
Necítí strach jen kořist
Mockery of elves now our enemy
Brothers of starfolk against us
What kind of evil that they have seen
Can't imagine the pain what they feel
Výsměch elfů, teď náš nepřítel
Bratři hvězdného lidu proti nám
Jaký druh zla spatřili
Nelze si představit bolset jakou cítíli

Text přidala Raduwa

Video přidala zdenasva

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sword's Song

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.