Playlisty Kecárna
Reklama

Happier (Marshmello) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Lately, I've been, I've been thinking,
I want you to be happier,
I want you to be happier.
Poslední dobou si říkám,
že chci, abys byla šťastnější,
Chci, abys byla šťastnější
When the morning comes,
When we see what we've become.
In the cold light of day we're a flame in the wind,
Not the fire that we've begun.
Když se rozednívá,
Když vidíme, čím jsme se stali,
V chladném denním světle jsme plamínkem ve větru,
Ne ohněm, kterým jsme začínali
Every argument, every word we can't take back,
Cause with all that has happend,
I think that we both know the way that the story ends.
Každá hádka, každé slovo, které nemůžeme vzít zpět,
Protože se vším, co se stalo,
Myslím, že oba víme, jak ten příběh končí.
Then only for a minute,
I want to change my mind, cause,
This just don't feel right to me.
I want to raise your spirits,
I want to see you smile,
Know that means I'll have to leave.
Pak jen na chvíli,
si to chci rozmyslet, protože,
Tohle mi prostě nepřijde správné
Chci ti zvednout náladu,
Chci vidět tvuj úsměv,
Vím, že to znamená, že musím odejít.
Know that means I'll have to leave. Vím, že to znamená, že musím odejít.
Lately, I've been, I've been thinking,
I want you to be happier,
I want you to be happier.
Poslední dobou si říkám,
že chci, abys byla šťastnější,
Chci, abys byla šťastnější
When the evening falls,
And I'm left there with my thoughts,
And the image of you being with someone else,
Well, that's eating me up inside.
But we ran our course,
We pretended that we're okay,
Now if we jump together,
At least we can swim far away from the wreck we made.
Když se začne stmívat,
A já zůstanu jen se svými myšlenkami,
A představa toho, že jsi s někým jiným,
Mě užírá
Ale naše cesta skončila
Dělali jsme, že jsme v pohodě,
Teď, když spolu skočíme,
Aspoň můžeme plavat od problémů, do kterých jsme se dostali.
Then only for a minute,
I want to change my mind, cause,
This just don't feel right to me.
I want to raise your spirits,
I want to see you smile,
Know that means I'll have to leave.
Pak jen na chvíli,
si to chci rozmyslet, protože,
Tohle mi prostě nepřijde správné
Chci ti zvednout náladu,
Chci vidět tvuj úsměv,
Vím, že to znamená, že musím odejít.
Know that means I'll have to leave. Vím, že to znamená, že musím odejít.
Lately, I've been, I've been thinking,
I want you to be happier,
I want you to be happier.
Poslední dobou si říkám,
že chci, abys byla šťastnější,
Chci, abys byla šťastnější
So I'll go, I'll go,
I will go, go, go.
So I'll go, I'll go,
I will go, go, go.
Takže půjdu, půjdu,
Půjdu, půjdu, půjdu
Tak já půjdu, půjdu
Půjdu, půjdu, půjdu
Lately, I've been, I've been thinking,
I want you to be happier,
I want you to be happier.
Poslední dobou si říkám,
že chci, abys byla šťastnější,
Chci, abys byla šťastnější
Even though I might not like this,
I think that you'll be happier,
I want you to be happier.
I když se mi to nemusí líbit,
Myslím, že budeš šťastnější
Chci, abys byla šťastnější.
Then only for a minute,
I want to change my mind, cause,
This just don't feel right to me.
I want to raise your spirits,
I want to see you smile,
Know that means I'll have to leave.
Pak jen na chvíli,
si to chci rozmyslet, protože,
Tohle mi prostě nepřijde správné
Chci ti zvednout náladu,
Chci vidět tvuj úsměv,
Vím, že to znamená, že musím odejít.
Know that means I'll have to leave. Vím, že to znamená, že musím odejít.
Lately, I've been, I've been thinking,
I want you to be happier,
I want you to be happier.
Poslední dobou si říkám,
že chci, abys byla šťastnější,
Chci, abys byla šťastnější
So I'll go, I'll go,
I will go, go, go.
Takže půjdu, půjdu
Půjdu, půjdu, půjdu

Text přidala Dasa0909

Video přidala Dasa0909

Překlad přidala kar12ol12ina

Překlad opravila roxanne

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Solo Songy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.