Playlisty Akce
Reklama

Justin Bieber - Love yourself PARODY - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

This is a song that I wrote about my ex
Yeah that's right it's me, it's Selena Gomez
Even we broke up I still want to have sex
No!
Then why the hell are you still here
in my bed?
Good question!
Tohle je píseň co jsem napsal o svojí bejvalce
Jo to je pravda to jsem já Selena Gomez
I když jsme se rozešli stále chci mít sex
Ne!
Pak proč jsi sakra pořád tady v mojí posteli?
Dobrá otázka!
This sounds just like an Ed Sheeran song
cos I'm too busy apologizin
to write songs alono so
called this red-haired weirdo
Tohle zní prostě jak píseň Eda Sheerana
Protože jsem příliš zaneprázdněn omlouváním se
na to abych psal písně sám takže
sem zavolal tohohle zrzavého podivína
Cos he knows how to write a hit
even though he looks like a drunk troll doll
and Rupert Grint hooked up and had a kid
Protože on ví jak napsat hit
I když vypadá jako by opilá panenka
a Rupert Grint měli dítě
Justin said, Ed let's write a tune
it will be fun
and I knew if it was a hit
I'd make a ton
so even though he's kind of a douche
I wrote him this pretty song
but he's so dumb
he got the meaning of it wrong
Justin řekl, Ede pojďme napsat melodii
bude to sranda
a věděl jsem že pokud by to byl hit
Udělal bych tón
takže i když je docela debil
Napsal jsem mu tuhlě pěknou píseň
ale je tak hloupej
chápe to špatně
What do you mean?
I know what it's about
It's about learning how to love yourself
because sometimes
you can't
convince your ex to bone you
so you have to love yourself
Co tím myslíš?
Já vím o čem to je
Je to o učení jak se milovat
protože občas
nemůžeš
přesvědšit tvojí bejvalku aby ti udělala dobře
Takže se musíš milovat sám
I need to find myself some privacy
cos I can't wait to get back to loving me
Potřebuju si najít nějaké soukromí
Protože nemůžu čekat až se vrátí aby mě milovala
Are you serious?
Dude the lyrics 'love yourself' doesn't mean masturbate
Myslíš to vážně?
Chlape, text 'milovat se' neznamená masturbovat
Ai yi yi
Mister Bieber!
Aj jaj jaj
Pane Biebře!
Oh my God it's the maid
guess I better put my dong away
now my maid is traumatized
so I better give her a big tip
Můj bože to je služka
Asi dám svůj penis pryč
Teď má služka trauma
takže jí radši dám víc peněz
I already got it Už jsem je dostala
Shit all of my lotion's gone
and my hand's dry so I need something
to rub my dick with
hey I'll check the kitchen
Sakra všchna moje vodička je pryč
A moje ruka je suchá takže potřebuje něco
s čím si natřu péro
Hej kouknu se do kuchyně
If you're coming in here
You better not be nude
I'm just looking for something I can use as lube
Justin that's not what this song's about!
By the way why are you still here
in my house?
Good question!
Jestli jdeš sem
Radši nebuď nahý
Hledám jenom něco co můžu použít jako lubrikant
Justine to není to o čem tahle píseň je!
Mimochodem, proč jsi pořád tady
v mém domě?
Dobrá otázka!
Listen see, this song is about.. Poslouchej tahle píseň je o..
I'm sorry that I screamed
I've changed my mind
mister Bieber show me your ding-a-ling
What the hell?
Omlouvám se, že jsem křičela
Změnila jsem názor
Pane Biebře ukažte mi váš čurák
Co to sakra?
Justin surprise
It's me
youre dad, I need more money
Damn what do you feed that thing?
Wow!
Justine překvápko
To jsem já
Tvůj táta, potřebuju víc peněz
Sakra čím krmíš tu věc?
Wow!
Dad please stop staring at
my cock and balls
It's not fair yours is so big
mine is so small
Dad that's really weird
Tati prosím přestaň zírat na
můj penis a koule
To není fér tvůj je tak velký
můj je tak malý
Tati to je fakt divný
Aren't you kinda scared of that thing?
No not at all
Nebojíš se tý věci?
Ne vůbec
Oh my god
I think I finally understand this song
Můj bože
Myslím že konečně chápu tuhle píseň
Mister Bieber you can
have sex with me
cos then you will not have to love yourself
Pane Biebře můžete
mít se mnou sex
Protože potom už se nebudete muset milovat
This moron still
does not
understand this song's lyrics
argh I want to kill myself!
Tenhle kr*tén pořád
nechápe text týhle písně
ach chci se zabít!
Justin I've decided
we should get back together
I love you and no one else
Justine rozhodla jsem se
že by jsme se měli k sobě vrátit
Miluju tebe a nikoho jiného
Selena you're a bitch
and I found someone better
so you can go fuck yourself
Seleno jsi děvka
a našel jsem někoho lepšího
takže můžeš jít vycpat

Text přidala simona_vom

Text opravil Austin_Moon

Video přidala simona_vom

Překlad přidala simona_vom

Překlad opravil Austin_Moon

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.