Kecárna Playlisty

Scream - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Leo (Bars):
Yeah, if I was an artist, I'd make a painting of life
And picture frame the beauty of the stars in the night
One stroke of the brush can hide the bad, make everything good
But this engine's overheating, better pop the hood
Every day is hell, where the hell is a humanity
Gotta open up our eyes and stop ignoring reality
Are we ever told the truth? We only see what they choose
To put on television, what they air on the news
Leo (Bars):
Yeah, Kdybych byl umělec, vytvořil bych malbu života
a rám obrazu krásy hvězd v noci
Jeden zdvih štětce může skrýt to zlé, udělat všechno dobré
Ale tento motor se přehřívá, lépe mrštit kapotou
Každý den je peklo, kde peklo je lidstvo
Musíme otevřít naše oči a přestat ignorovat realitu
Řekli jsme někdy pravdu? Vidíme jen to, co si vyberou
zapnout televizi, co je na zpravodajství
So come and cut me open, all my scars will heal
You can numb my body, but no matter what I'll feel
So come and cut me open, I will always dream
You can try to hide my voice, I'll find a way to scream
So come and try to hide my voice, I'll find a way to scream
Tak pojď a rozřízni mě, všechny moje jizvi se zahojí
Můžeš znecitlivět moje tělo, ale nezáleží na tom, co ucítím
Tak pojď a rozřízni mě, budu vždycky snít
Můžeš se snažit skrýt můj hlas, najdu si cestu jak křičet
Tak pojď a snaž se skrýt můj hlas, najdu si cestu jak křičet
I wanna live in a world where poverty's minority
And there's no suicide when you don't fit in with majority
We're Generation Z, more like Generation Dead
Should we ever listen to a word that X and Y have said?
I know it's hard every time you have to get up
I know it's hard every time but never let up
Trust me, when I'm telling you my heart can feel your pain
Even though it's hard, one day it's gotta change
Chci žít ve světě, kde chudoba je menšina
A není tu žádná sebevražda, když nepatříš k většině
Jsme Generace Z, spíš jako Generace Mrtvá
Měli bychom někdy slyšet slovo, že X a Y byly řečeny?
Vím, že je to těžké pokaždé, když musíš vstávat
Vím, že je to těžké pokaždé, ale nikdy neopustím
Věř mi, když ti říkám, že moje srdce může cítit tvou bolest
Přestože je to těžké, jednoho dne se to změní
Charlie (Melody):
We're all living in this life together
Always knowing nothing lasts forever
I'm holding on to what's precious to me
The thoughts, the dreams, the memories
Every day, every way, we're changing
Stay forever young, even as we're ageing
I'm holding on to what's precious to me
So people all over the world, let's hear you all
*Scream*
So people all over the world, let's hear you all
*Scream*
Charlie (Melody):
My všichni žijeme v tomhle životě společně
Vždycky víme, že nic netrvá věčně
Držím se toho, co je mi drahocenné
Ty myšlenky, ty sny, ty vzpomínky
Každý den, každá cesta, měníme se
Zůstat navěky mladí, i když stárneme
Držím se toho, co je mi drahocenné
Tak lidé z celého světa, slyšme vás všechny
*křik*
Tak lidé z celého světa, slyšme vás všechny
*křik*
Leo (Bars):
The moon is tied over the waves, a tide over the ocean
We are stuck inside this world, life give us something
We are trapped inside a tunnel with no light at the end
Brokenhearted by the hate, all I want is a friend
Open up my lungs when my eyes fill up with tears
I cry a thousand rivers and I'm drowning in my fears
But I still have my heart
Leo (Bars):
Měsíc je vázaný přes vlny, vázaný přes oceán
Jsme zaseknutí v tomto světě, život nám dal něco
Jsme v pasti uvnitř tunelu, kde na konci není světlo
Se zlomeným srdcem od nenávisti, všechno co chci, je přítel
Otevřu své plíce, když mám oči plné slz
Vybrečel jsem tisíce řek a topím se v mých obavách
Ale pořád mám své srdce.
Charlie (Melody):
We're all living in this life together
Always knowing nothing lasts forever
I'm holding on to what's precious to me
The thoughts, the dreams, the memories
Every day, every way, we're changing
Stay forever young, even as we're ageing
I'm holding on to what's precious to me
So people all over the world, let's hear you all
*Scream*
So people all over the world, let's hear you all
*Scream*
Charlie (Melody):
My všichni žijeme v tomhle životě společně
Vždycky víme, že nic netrvá věčně
Držím se toho, co je mi drahocenné
Ty myšlenky, ty sny, ty vzpomínky
Každý den, každá cesta, měníme se
Zůstat navěky mladí, i když stárneme
Držím se toho, co je mi drahocenné
Tak lidé z celého světa, slyšme vás všechny
*křik*
Tak lidé z celého světa, slyšme vás všechny
*křik*
Leo (Bars):
So come and cut me open, all my scars will heal
You can numb my body, but no matter what I'll feel
So come and cut me open, I will always dream
You can try to hide my voice, I'll find a way to scream
Leo (Bars):
Tak pojď a rozřízni mě, všechny moje jizvi se zahojí
Můžeš znecitlivět moje tělo, ale nezáleží na tom, co ucítím
Tak pojď a rozřízni mě, budu vždycky snít
Můžeš se snažit skrýt můj hlas, najdu si cestu jak křičet

Text přidala JackieDx

Text opravila Terezzi

Video přidala JackieDx

Překlad přidala Terezzi


Generation Z

Bars and Melody texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.