Kecárna Playlisty
Reklama

Invisible - text, překlad

playlist Playlist
When the nights are full of thunder
And the days feel so long
I just need someone to hold me
I just need someone to hold me hold me
Když jsou noci plné hromů
A dny se zdají tak dlouhé
Já jen potřebuji někoho, aby mě držel
Já jen potřebuji někoho, aby mě držel, mě držel
I'm scared at the fact that I'm blue
I'm scared that I don't know what to actually do
Type of three in the morning guy, but i'll be alright
Yea I can hide my tears under the cover of night
When I was sixteen I wasn't happy at all
Back when my best buddy wouldn't answer my calls
It felt kinda one sided, it cut me so hard
Still tryna figure out how to cover the scars
Felt alone for so long with nowhere to turn
Talking to my conscience trying to deal with all of this burn
I'm heart broken, now I've got nothing to lose
You'd never think you'd feel like this 'til it happens to you
Bojím se toho faktu, že jsem deprimovaný
Bojím se, že nevím, co doopravdy dělat
Ten typ kluka co je vzhůru do tří ráno, ale budu v pořádku
Yea, dokážu schovat své slzy pod pokrývku noci
Když mi bylo šestnáct, nebyl jsem vůbec šťastný
Zpátky, když by mi můj nejlepší kamarád neodpovídal na hovory
Bylo to cítit tak nějak jednostranně, řízlo mě to velmi tvrdě
Stále se snažím přijít na to, jak zakrýt ty jizvy
Citíl jsem se sám tak dlouho, neměl jsem se kam otočit
Mluvil jsem ke svému svědomí, snažil jsem se vyrovnat s touhle vší spáleninou
Mám zlomené srdce, teď nemám co ztratit
Nikdy bys neřekl, že by ses tak mohl cítit, dokud se ti tohle nestane
How it feel to know when you fall
You got someone there to catch you
You won't know 'til you lose it all
But I'll be there to catch you
Jaké to je, vědět, když spadneš
Máš někoho, kdo tě chytne
Nebudeš to vědět, dokud to všechno neztratíš
Ale já tu budu, abych tě chytil
When the nights are full of thunder
And the days feel so long
I just need someone to hold me
I just need someone to hold me, hold me
In a world full of strangers
Where I don't belong
I just feel so lonely
Sometimes I feel invisible
Když jsou noci plné hromů
A dny se zdají tak dlouhé
Já jen potřebuji někoho, aby mě držel
Já jen potřebuji někoho, aby mě držel, mě držel
Ve světě plném cizinců
Kam nepatřím
Se jen cítím tak osamělý
Občas se cítím neviditelný
These past couple years no nothing been the same
I've got a notebook full of poems I wrote to deal with the pain
Sat inside my bedroom I couldn't be doing less
Not answering my phone, not looking at my texts
I think there's nothing left but I'm hoping for a change
For an angel to fall from heaven to take all the pain away
I know this is my life, I don't have a second chance
And I know that I'll regret it all when I'm looking back
Every girl they take my heart and tear it in two
Always feel like you're the chaser and they running from you
Now I'm just alone and I'm sad in my room
Looking for a future and I don't have a clue
Těhlech posledních pár let, ne nic není stejné
Mám notebook plný básních, které jsem napsal, abych se vyrovnal s bolestí
Seděl jsem ve svém pokoji, nemohl bych dělat méně
Neodpovídám na hovory, nečtu si zprávy
Myslím, že tu nic nezbylo, ale doufám, že se to změní
Pro anděla, který spadl z nebe, aby vzal všechnu tu bolest pryč
Vím, tohle je můj život, nemám druhou šanci
A já vím, že budu litovat toho všeho, když se dívám zpátky
Každá dívka, která vzala mé srdce a roztrhla ho na dvě
Pokaždé je to jako bys byl pronásledovatel a ony od tebe utíkaly
Teď jsem sám a smutný v mém pokoji
Hledám budoucnost a nemám vodítko
When the nights are full of thunder
And the days feel so long
I just need someone to hold me
I just need someone to hold me, hold me
In a world full of strangers
Where I don't belong
I just feel so lonely
Sometimes I feel invisible
Když jsou noci plné hromů
A dny se zdají tak dlouhé
Já jen potřebuji někoho, aby mě držel
Já jen potřebuji někoho, aby mě držel, mě držel
Ve světě plném cizinců
Kam nepatřím
Se jen citím tak osamělý
Občas se cítím neviditelný
Some days they just go by
Some days I just get by
Some times I don't know why
But I know it's in my mind
Some days they just go by
Some days I just get by
Some times I don't know why
But I know it's in my mind
Některé dny jen ubíhají
Některé dny jen ubíhám
Občas nevím, proč
Ale vím, že je to v mé mysli
Některé dny jen ubíhají
Některé dny jen ubíhám
Občas nevím, proč
Ale vím, že je to v mé mysli
When the nights are full of thunder
And the days just feel so long
I just need someone to hold me
Sometimes I feel invisible
Když jsou noci plné hromů
A dny se zdají tak dlouhé
Já jen potřebuji někoho, aby mě držel
Občas se cítím neviditelný
Some days they just go by
Some days I just get by
Some times I don't know why
But I know it's in my mind
Some days they just go by
Some days I just get by
Some times I don't know why
But I know it's in my mind
Některé dny jen ubíhají
Některé dny jen ubíhám
Občas nevím, proč
Ale vím, že je to v mé mysli
Některé dny jen ubíhají
Některé dny jen ubíhám
Občas nevím, proč
Ale vím, že je to v mé mysli

Text přidala Terezzi

Text opravila Terezzi

Video přidala Terezzi

Překlad přidala Terezzi

Překlad opravila Terezzi

Je zde něco špatně?
Reklama

SADBOI

Reklama

Bars and Melody texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.