Playlisty Akce
Reklama

Fast Car - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[Leo]
I hope some night you'll be reading off this page
Can you hear me in the street light breathing out your name?
A dark emotion left me broken tied around my head
Tied so tight there's not a feeling left
Maybe I should leave to reach a state of inner peace
I know that it is hard understending you and me
Our family is broken
Our family is gone
I'm writing this letter to tell you I can't carry on
[Leo]
Doufám, že jednou v noci budeš číst tuhle stránku.
Slyšíš mě v pouličním světle vydechovat tvoje jméno?
Temná emoce mě nechala zlomeného svázaného kolem mé hlavy.
Svázán tak pevně, že tu nezbývají žádné pocity.
Možná bych měl odejít hledat stav vnitřního míru.
Vím, že je to těžké, rozumět tomu ty a já.
Naše rodina je zlomená.
Naše rodina je pryč.
Píšu tenhle dopis, abych řekl, že se víc už neudržím.
[Charlie]
By the time we meet again it may not be me my friend
I'll be someone else
[Charlie]
Mezitím kdy se znovu potkáme, nemusím to být já, můj příteli.
Budu někdo jiný.
[Leo]
Heart so shattered that I can hardly sleep
The only time I see your face is invested in a dream
I try to forget you inside I am torn (i'll be someone else)
Although you are heart broken I am heart broken more
[Leo]
Srdce tak rozbité, že mohu těžce spát.
Ten čas, kdy vidím tvůj obličej je investován v sen.
Snažím se na tebe zapomenout, uvnitř jsem roztržený (budu někdo jiný).
Ačkoli ty máš zlomená srdce, já ho mám zlomené víc.
[Charlie]
I'm gonna buy a fast car
A new fast car
And I'll drive drive drive drive
Fast car
And I'm never coming back again
[Charlie]
Koupím si rychlé auto.
Nové rychlé auto.
A budu řídit, řídit, řídit, řídit.
Rychlé auto.
A nikdy se už znovu nevrátím.
I'm gonna buy a fast car
A new fast car
And I'll drive drive drive drive
Fast car
And I'm never coming back again
Koupím si rychlé auto.
Nové rychlé auto.
A budu řídit, řídit, řídit, řídit.
Rychlé auto.
A nikdy se už znovu nevrátím.
[Leo]
Maybe I can open up and tell you what is on my mind
Better things are coming I don't want to bring you down this time
In a room that's adjacent
I felt the soft placement of your palms on the wall
Your nails trace a new life
Some where outside this bitter tasting home
Where we can firget this life and its amplifying tone
Is this where I belong?
Is this the right path?
I wish that I could stay but I'm not coming back
[Leo]
Možná se můžu svěřit a říct ti, co mám na mysli.
Lepší věci přicházejí, nechci tě tentokrát zklamat.
V místnosti, která je přilehlá.
Cítím jemné umístění dlaní na stěnu.
Tvoje nehty stopují nový život.
Někde venku takto hořce chutná domov.
Někde kde mi dokážeme zapomenout tento život a je to zesílený tón.
Je to tam kde patřím?
Je tohle ta správná cesta?
Přeju si, abych mohl zůstat, ale nevrátím se.
[Charlie]
By the time we meet again it may not be me my friend
I'll be someone else
[Charlie]
Mezitím kdy se znovu potkáme, nemusím to být já, můj příteli.
Budu někdo jiný.
[Leo]
There is no way to take back my actions
Everything is marred smeared into the blackness
The deadness of the wind and the whispering moon (i'll be someone else)
If there is a heaven I will see you there soon
[Leo]
Není tu žádná možnost, jak vzít mé činy zpátky.
Všechno je rozmazané do temnoty.
Mrtvola větru a šeptajícího měsíce.
(Budu někdo jiný)
Pokud je tu nebe, uvidím tě tam brzy.
[Charlie]
I'm gonna buy a fast car
A new fast car
And I'll drive drive drive drive
Fast car
And I'm never coming back again
[Charlie]
Koupím si rychlé auto.
Nové rychlé auto.
A budu řídit, řídit, řídit, řídit.
Rychlé auto.
A nikdy se už znovu nevrátím.
I'm gonna buy a fast car
A new fast car
And I'll drive drive drive drive
Fast car
And I'm never coming back again
Koupím si rychlé auto.
Nové rychlé auto.
A budu řídit, řídit, řídit, řídit.
Rychlé auto.
A nikdy se už znovu nevrátím.
[Leo]
And I am heart broken more
And I am heart broken more
[Leo]
Mám zlomené srdce víc.
Mám zlomené srdce víc.
[Charlie]
When you get home
You'll find a letter
Gonna be better
Better this way
When I'm gone
Change of weather
I'll be better

[Charlie]
Až se dostaneš domů
najdeš dopis
Bude lepší
Lepší tímto způsobem.
Když jsem pryč.
Změna počasí
Budu lepší.
When you get home
You'll find a letter
Gonna be better
Better this way
When I'm gone
Change of weather
I'll be better
Až se dostaneš domů
najdeš dopis
Bude lepší
Lepší tímto způsobem.
Když jsem pryč.
Změna počasí
Budu lepší.
I'm gonna buy a fast car
A new fast car
And I'll drive drive drive drive
Fast car
And I'm never coming back again
Koupím si rychlé auto.
Nové rychlé auto.
A budu řídit, řídit, řídit, řídit.
Rychlé auto.
A nikdy se už znovu nevrátím.
I'm gonna buy a fast car
A new fast car
And I'll drive drive drive drive
Fast car
And I'm never coming back again
Koupím si rychlé auto.
Nové rychlé auto.
A budu řídit, řídit, řídit, řídit.
Rychlé auto.
A nikdy se už znovu nevrátím.
[Leo]
The only thing he has inside the pocket of his bag
A photo of you
A photo of you he takes everywhere he goes
He doesn't want your empathy he want you to come home
Time can be such a funny thing
Always moving to the future whilst forgetting the past that has brought you to this moment so hold it
This is why you're here and not froze in the moment
[Leo]
Jediná věc, kterou měl v kapse jeho batohu
Tvou fotku.
Fotku tebe si bral kamkoli, kam šel.
Nechtěl tvou empatii, chtěl aby ses vrátila domů.
Čas může být velmi srandovní věc.
Vždycky se pohybuje do budoucnosti zatímco zapomíná na minulost,
která tě přinesla do tohoto momentu, tak to drž.
To je proč jsi tu a ne zamražena v této chvíli.
[Charlie]
I'm gonna buy a fast car
A new fast car
And I'll drive drive drive drive
Fast car
And I'm never coming back again
[Charlie]
Koupím si rychlé auto.
Nové rychlé auto.
A budu řídit, řídit, řídit, řídit.
Rychlé auto.
A nikdy se už znovu nevrátím.

Text přidala Terezzi

Text opravila Terezzi

Video přidala Terezzi

Překlad přidala Terezzi

Překlad opravila Terezzi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Generation Z

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.