Kecárna Playlisty

Faded - text, překlad

playlist Playlist
Leo (Bars):
I never opened up but I guess I'll let you in
Can we live our lives with our callous sins?
So run with me, jump into it
Don't be scared, just forget
Everything you know means nothing, now you're free
Open up your eyes, don't take them off me
Before I go, no words to say
Just let go, there is no other way
Leo (Bars):
Nikdy jsem se nesvěřil, ale hádám, že tě pustím dovnitř
Můžeme žít život bez otrlých hříchů?
Tak poběž se mnou, skoč do toho
Neboj se, jen zapomeň
Všechno co víš, znamená nic, teď jsi volná
Otevři své věci, nepřestávej se dívat na mě
Předtím, než půjdu, nemám co říct
Jen běž, není tu žádná jiná cesta
Our minds are wilderness, our life's a mess
But it's a beautiful place for those who confess
Leave the best behind, the worst ahead
Where do we belong, that is what she said
We don't care what you say
Try to tear us apart but we won't break
We don't care what you say
We don't care what you say
Naše mysli jsou divočina, naše životy jsou nepořádek
Ale je to krásné místo pro ty co se přiznávají
Opustit to nejlepší za sebou, to nejhorší před
Tam kde patříme, to je to co řekla
Je nám jedno, co říkáte
Zkus nás roztrhat, ale my se nezlomíme
Je nám jedno, co říkáte
Je nám jedno, co říkáte
Charlie (Melody):
I, I, I, I, I'm
Feeling kinda faded
Feeling kinda faded
But I don't know why, why, why, oh why
Have I been so shaded?
Feeling kinda faded
Charlie (Melody):
Já, já, já, já, já
cítím se trochu vybledle
cítím se trochu vybledle
Ale nevím proč, proč, proč oh proč
jsem tak stínovaný?
cítím se trochu vybledle
Leo (Bars):
You're in deep now, you can't escape
I promise you, that you can wait
This is not a dream, this is a curse
You're almost gone, it's getting worse
If you're scared, please just tell me
I was once right where you are standing
I know that it hurts, I felt it all
But no matter what happens I won't let you fall
I'm not scared of the night, I'm scared of the dark
I'm scared of the bite, not scared of the bark
I look into the moon and stare into the ocean
I feel so weak, cut right open
Puncture my lungs, but I'll still breathe
Take away my hope, I'll still believe
The memories echo but your words will shade
When there's no depth the sound will fade
Leo (Bars):
Jsi teď v hloubce, nemůžeš utéct
Slibuju ti, že dokážeš počkat
není to sen, je to kletba
Jsi skoro pryč, horší se to
Pokud se bojíš, prosím, jen mi řekni
Jednou jsem byl přesně tam, kde ty stojíš
vím, že to bolí, cítil jsem to všechno
Ale nezáleží na tom, co se stane, nenechám tě spadnout
Nebojím se noci, bojím se tmy
Bojím se kousnutí, nebojím se štěkotu
Dívám se na měsíc a zírám do oceánu
Cítím se tak slabý, řez pravým otvorem
Propíchnuty plíce, ale budu pořád dýchat
Vzalas mou naději pryč, budu stále věřit
Vzpomínky ozvěna, ale tvoje slova budou odstín
Když tu není žádná hloubka, zvuk bude blednout
Our minds are wilderness, our life's a mess
But it's a beautiful place for those who confess
The worst behind, the best ahead
This is where we belong, that is what she said
We don't care what you say
You may have broken our hearts but we won't break
We don't care what you say
We don't care what you say
Naše mysli jsou divočina, naše životy jsou nepořádek
Ale je to krásné místo pro ty co se přiznávají
Opustit to nejlepší za sebou, to nejhorší před
Tam kde patříme, to je to co řekla
Je nám jedno, co říkáte
Zkus nás roztrhat, ale my se nezlomíme
Je nám jedno, co říkáte
Je nám jedno, co říkáte
Charlie (Melody):
'Cause I, I, I, I, I'm
Feeling kinda faded
Feeling kinda faded
But I don't know why, why, why, oh, why
Have I been so shaded?
Yeah…
Is it true what all the people say?
Is it just another waste of day?
I hope it's not today, I pray
Because I, I, I, I, I'm
Feeling kinda faded
Feeling kinda faded
Charlie (Melody):
Protože Já, já, já, já, já
cítím se trochu vybledle
cítím se trochu vybledle
Ale nevím proč, proč, proč oh proč
jsem tak stínovaný?
Yeah...
Je to pravda, co ostatní lidé říkají?
Je to jen další ztráta dne?
Doufám, že to není dnes, modlím se
Protože já, já, já, já, já
cítím se trochu vybledle
cítím se trochu vybledle
I think I'm going crazy
And I think about you daily
You're stuck inside of my head
Thinking of what you said
Myslím, že blázním
A myslím na tebe denně
Jsi zaseklá v hlavě
myslím na to, co jsi řekla
'Cause I, I, I, I, I'm
Feeling kinda faded
Feeling kinda faded
But I don't know why, why, why, oh, why
Have I been so shaded?
Yeah…
Is it true what all the people say?
Is it just another waste of day?
I hope it's not today, I pray
Because I, I, I, I, I'm
Feeling kinda faded
Feeling kinda faded
Protože Já, já, já, já, já
cítím se trochu vybledle
cítím se trochu vybledle
Ale nevím proč, proč, proč oh proč
jsem tak stínovaný?
Yeah...
Je to pravda, co ostatní lidé říkají?
Je to jen další ztráta dne?
Doufám, že to není dnes, modlím se
Protože já, já, já, já, já
cítím se trochu vybledle
cítím se trochu vybledle

Text přidala Vanda_Purple

Text opravila LenaIsReal

Video přidala Terezzi

Překlad přidala Terezzi


Generation Z

Bars and Melody texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.