Playlisty Akce
Reklama

Beautiful - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Bars and melody
Beautiful
Bars and melody
Krásná
Charlie:
Be-a-Beautiful
Don't doubt me girl ‘cos I'm being truthful
When I tell you your perfection
Take a minute look at you reflection, oh
Never put yourself down
‘Cos I'ma lift you up before you drown
When I see you in the crowd
The beat of my heart only gets louder
Your hair, your eyes, your style
The way that you strutt and the way that you smile
Girl I have been watching you for a while
You will be making me run for a mile
Charlie:
Krásná
Nepochybuj, děvče, protože já jsem upřímný
Když ti řeknu, že jsi dokonalá
Najdi si minutu a podívej se na svůj odraz,oh
Nikdy se neshazuj
Protože tě zvednu dříve, než se utopíš,
Když jsem tě viděl v davu,
Rytmus v mém srdci byl jen hlasitější
Tvoje vlasy, tvé oči, tvůj styl
Způsob, jakým se točíš a jak se usmíváš
Holka, už chvíli tě pozoruju
Budu běžet míle
Your personality too much to handle
You light up the room like a candle
Can't you see girl
I hope you believe in destiny
Tvá osobnost, je to moc na to, to zvládnout
Rozsvítíš pokoj jako svíčka
Nevidíš, devče
Doufám, že věříš v osud
The day I met you, I became somebody
Now, I'm standing next to you
You make me feel like somebody
Tell me what you wanna do
I just wanna be with you
Just wanna be with you
Just wanna be with you
Tell me baby what you wanna do
V den, kdy jsem tě potkal, jsem se stal někým
Nyní stojím vedle tebe
Díky tobě se cítím jako někdo
Řekni mi, co chceš dělat
Jen chci být s tebou
Jen chci být s tebou
Jen chci být s tebou
Řekni mi lásko, co chceš dělat
Leondre:
Come over here, we don't need to think about it
Life's way too fast to overthink about it
It comes down to what I don't want to lose
Million girls in the world but I choose you
You got something about the way you move
The way you talk I want to prove to you
That I ain't fake, it's give or take
Wanna slow it down pull the emergency break
‘Cos you got something that I need
My heart's with you just listen, believe
Don't be shy when I hold you close
You the only one I ever want the one I want the most (oohh)
Leondre:
Pojď sem, nemusíme o tom přemýšlet
Život je příliš rychlý na to, o tom moc přemýšlet
Přichází na to, co nechci ztratit
Miliony dívek na světě, ale vybírám si tebe
Máš něco o tom, jak se pohybuješ
Způsob, jakým mluvíš chci ti dokázat
Že nejsem falešný, je to plus nebo mínus
Chci to zpomalit, přitáhnout nouzovou brzdu
Protože máš něco, co potřebuji
Mé srdce je s tebou, jen poslouchej, věří
Nestyď se, když ta držím blízko
Si jediná, kterou jsem kdy chtěl jediná, kterou chci nejvíce (ohhh)
Charlie:
The day I met you, I became somebody
Now, I'm standing next to you
You make me feel like somebody
Tell me what you wanna do
I just wanna be with you
Wanna be with you
Just wanna be with you
Tell me baby what you wanna do
Charlie:
V den, kdy jsem tě potkal, jsem se stal někým
Nyní stojím vedle tebe
Díky tobě se cítím jako někdo
Řekni mi, co chceš dělat
Jen chci být s tebou
Jen chci být s tebou
Jen chci být s tebou
Řekni mi lásko, co chceš dělat
Your eyes they shine at me
Your imperfections pass me
You are perfect the way that you are
I'll be the sky and you'll be a star
I could be a moon to your light
You add the goodness to my night
Now rest your head and go to sleep
I will be yours for you to keep
Tvé oči svítí na mě
Tvá nedokonalosti mě obchází
Si dokonalá způsobem jakým si
Budu obloha a ty budeš hvězda
Mohu být měsíc tvému světlu
Přidáš dobrotu do mé noci
Nyní polož hlavu a běž spát
Budu tvůj, pro tebe tu zůstanu
Leondre:
Baby girl don't be shy, come dance with me
Me and you on the dancefloor has to be
When I hold you close be my boo
‘Cos you give me a sweet taboo
Your heart's locked up give me the key
Forever my lady you made me see
When I'm with you girl they don't phase me
In my arms you're a charm you should show it baby
We should slow down if you're gonna be mine
Don't need to rush let's take our time
Skip a beat everytime you're around
Baby you could be my brandy, I wanna be down
Leondre:
Baby nestyď se, pojď tančit se mnou
Já a ty na tanečním parketu, musí to být
Když tě držím blízko, buď moje Boo
"Protože mi dáš sladké tabu
Tvé srdce je zamčené, dej mi klíč
Navždy Má paní, donutíš mě vidět
Když jsem s tebou, děvče, oni mě nezastaví
V mém náručí si kouzlo, měla by si to ukázat, baby
Měli bychom zpomalit, jestli budeš moje
Nemusíme spěchat, pojďme na to pomalu
Přeskočím rytmus, kdykoli si kolem
Baby mohla bys být mou brandy, chci být dole
Charlie:
Your personality too much to handle
Ya light up the room like a candle
Can't you see girl
I hope you believe in destiny
Charlie:
Tvá osobnost, je to moc na to, to zvládnout
Rozsvítíš pokoj jako svíčka
Nevidíš, devče
Doufám, že věříš v osud
The day I met you, I became somebody
Now, I'm standing next to you
You make me feel like somebody
Tell me what you wanna do
I just wanna be with you
Wanna be with you
Just wanna be with you
Tell me baby what you wanna do
V den, kdy jsem tě potkal, jsem se stal někým
Nyní stojím vedle tebe
Díky tobě se cítím jako někdo
Řekni mi, co chceš dělat
Jen chci být s tebou
Jen chci být s tebou
Jen chci být s tebou
Řekni mi lásko, co chceš dělat

Text přidala melmeloun

Text opravila LenaIsReal

Video přidala melmeloun

Překlad přidala July_JB

Překlad opravila Terezzi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

143

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.