Kecárna Playlisty

Allergic To The Sun - text, překlad

playlist Playlist
Charlie (Melody):
You say it's how it's gotta be,
It's the way it's always been
It's not just who we wanna be,
Can't you see? That we're different
Charlie (Melody):
Říkáš, že je to jak to má být
Je to tak, jak to vždycky bylo
Nejde jen o to, kdo chceme být,
Nevidíš? Jsme jiní
Leo (Bars):
This world it can be scary
And we see the daylight fading
The moon it come calling to us
All day we have been waiting
By a howl we're sworn,
In the shadow of the light we rest
We will fight till the end of the night when there's nothing left
Leo (Bars):
Tento svět může být strašidelný
A vidíme denní světlo blednout
Měsíc přišel volat nám
Celý den jsme čekali
Podle našeho srdce jsme přísahali
Ve stínu světla my odpočíváme
Budeme bojovat do konce noci, když tu nic nezbyde
Charlie (Melody):
Yeah we're down for conversation
But there's no negotiation (yo)
I came to terms with who we are,
We're not like anyone
We're allergic to the sun (woah, oh oh)
(Yo, we're not like anyone)
We're allergic to the sun (woah, oh oh)
(Not like anybody, no)
We're allergic to the sun (woah, oh oh)
(And when their reign comes to an end we shall be here for the rend)
Not like everyone
(Not like anybody, no)
We're allergic to the sun
Charlie (Melody):
Yeah, jsme dělaní na konverzaci
Ale není to žádný vyjednávání (yo)
Setkal jsem se s tím, kdo jsme,
Nejsme jako kdokoliv
Jsme alergičtí na slunce (woah, oh oh)
(Yo, nejsme jako kdokoliv)
Jsme alergičtí na slunce (woah, oh oh)
(Ne jako kdokoliv, ne)
Jsme alergičtí na slunce (woah, oh oh)
(A když jejich vláda skončí, budeme tady pro rozbití)
Ne jako všichni
(Ne jako kdokoliv, ne)
Jsme alergičtí na slunce
Leo (Bars):
The night covering the day we fear
Though it hurts we hide our tears
For the world around it is so cruel,
They hunt us down they are the fools
For we are of a different breed
Under the light but off our moon
We hold our breath in anticipation
Can you feel it coming soon?
Leo (Bars):
Noc, která se týká dne, kdy se bojíme
Ačkoli to bolí, skrýváme slzy
Pro svět okolo nás je to tak kruté
Loví nás, to oni jsou ti blázni
Pod světlem, ale z jiného měsíce
Držíme náš dech v očekávání
Cítíte to brzy?
This world it can be scary
And we see the daylight fading
The moon it comes calling to us
All day we have been waiting
By a howl we're sworn
By the night we're blessed
We will fight throughout the night when there is nothing left
Tento svět může být strašidelný
A vidíme denní světlo blednout
Měsíc přišel volat nám
Celý den jsme čekali
Podle našeho srdce jsme přísahali
V noci jsme požehnáni
Budeme bojovat po celou noc, když tam není nic
Charlie (Melody):
Yeah we're done for conversation
But there's no negotiation
I came to terms with who we are
We're not like everyone
We're allergic to the sun (woah, oh oh)
(Yo, we're not like anyone)
We're allergic to the sun (woah, oh oh)
(Not like anybody, no)
We're allergic to the sun (woah, oh oh)
(We're not like anybody, no)
Not like everyone
(Not like anybody, no)
We're allergic to the sun
Charlie (Melody):
Yeah, jsme dělaní na konverzaci
Ale není to žádný vyjednávání (yo)
Setkal jsem se s tím, kdo jsme,
Nejsme jako kdokoliv
Jsme alergičtí na slunce (woah, oh oh)
(Yo, nejsme jako kdokoliv)
Jsme alergičtí na slunce (woah, oh oh)
(Ne jako kdokoliv, ne)
Jsme alergičtí na slunce (woah, oh oh)
(A když jejich vláda skončí, budeme tady pro rozbití)
Ne jako všichni
(Ne jako kdokoliv, ne)
Jsme alergičtí na slunce
(We are not like everyone)
(We are not like everyone)
(Nejsme jako všichni)
(Nejsme jako všichni)
Leo (Bars):
I swear to you I will not leave your side
(we are not like everyone)
And when you fall asleep
you are still safe in this place,
the lightest touch it makes us weak
By a howl we're sworn, (we are not like everyone)
In the shadow of the light we rest
We will fight till the end of the the night when there is nothing left
Leo (Bars):
Přísahám vám, že vás neopustím
(nejsme jako všichni)
A když usneš
jste stále v bezpečí na tomto místě,
nejsvětlejší dotyk nás zhoršuje
Podle našeho srdce jsme přísahali
(nejsme jako všichni)
Ve stínu světla odpočíváme
Budeme bojovat až do konce noci, kdy nic nezbude
Charlie (Melody):
We're allergic to the sun (woah, oh oh)
(Yo, we're not like anyone)
We're allergic to the sun (woah, oh oh)
(Not like anybody, no)
We're allergic to the sun (woah, oh oh)
(And when the rain comes to an end we shall be here for than run)
Not like everyone
(Not like anybody, no)
We're allergic to the sun
Charlie (Melody):
Jsme alergičtí na slunce (woah, oh oh)
(Yo, nejsme jako kdokoliv)
Jsme alergičtí na slunce (woah, oh oh)
(Ne jako kdokoliv, ne)
Jsme alergičtí na slunce (woah, oh oh)
(A když jejich vláda skončí, budeme tady pro rozbití)
Ne jako všichni
(Ne jako kdokoliv, ne)
Jsme alergičtí na slunce

Text přidala Vanda_Purple

Text opravila LenaIsReal

Video přidala Terezzi

Překlad přidala Vanda_Purple

Překlad opravila LenaIsReal


Generation Z

Bars and Melody texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.