Playlisty Kecárna
Reklama

Why God Why? - text, překlad

playlist Playlist
Why does Saigon never sleep at night
Why does this girl smell of orange trees
How can I feel good when nothing's right
Why is she cool when there is no breeze
Vietnam, you don't give answers do you friend
Just questions that don't ever end
Proč Saigon nikdy nespí
Proč ta dívka voní po pomerančovnících
Jak se mohu cítit dobře, když nic není správně
Proč je v pohodě, když není vítr
Vietnam, nechcete dát odpovědi přátelům
Jen otázky, které nikdy neskončí
Why God, why today
I'm all through here on my way
There's nothing left here that I'll miss
Why send me now a night like this
Proč Bože, proč dnes
Jsem celou dobu na mé cestě
Nic tu nenechal. Bude mi to chybět.
Proč seslal mě teď v noci jako je tato?
Who is the girl in this rusty bed
Why am I back in a filthy room
Why is her voice ringing in my head
Why am I high on her cheap perfume
Vietnam, hey look, I mean you no affence
But why does nothing here make sence
Kdo je ta dívka v té rezavé posteli
Proč jsem zpátky v té špinavé místnosti
Proč její hlas zvoní v mé hlavě
Proč jsem vysoko nad jejím levným parfémem
Vietnam, hej podívej, Nechci tě urazit
Ale proč tu nic co dělám nedává smysl.
Why God, show your hand
Why can't one guy understand
Proč Bože, ukaž svou ruku
Proč jeden člověk nemůže pochopit
I've been with girls who knew much more
I never felt confused before
Why me, what's your plan
I can't help her, no one can
I like my memories as they were
But now I'll leave remembering her
Byl jsem s holkama, které věděli mnohem víc
Nikdy předtím jsem nebyl zmatený
Proč já, jaký je tvůj plán
Nemůžu jí pomoct , nikdo nemůže
Líbí se mi vzpomínky tak jak byly
Ale teď jí nechám vzpomínat
When I went home before, no one talked of the war
What they knew from tv dindn't have a thing to do with me
I went bank and rupt, sure Saigon is corrupt
It felt better to be here driving for the embassy
'Cause see, refu can pull a string, a guy like me lives like aking
Just as long as you don't believe anything
Když jsem předtím přišel domů , nikdo mluvil o válce
To, co jsem znal z televize nemělo co dělat se mnou
Šel jsem bankou a náhle jsem zjišťoval zda Saigon je poškozen
Bylo to lepší, že tu jízdu na velvyslanectví
Protože vidět, jak REFU vytáhnou šňůru, chlap jako já žije jako Aking
Jen tak dlouho jak nechceš věřit všemu,
Why God, why this face
Why such beauty in this place
I like my memories as they were
But now I'll leave remembering her, just her
Proč Bože, proč ta tvář
Proč taková krása na tomto místě
Líbí se mi vzpomínky, jak byly
Ale teď jí nechám vzpomínat, jen ji

Text přidala zusp

Překlad přidala zusp

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Essential

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.