Playlisty Kecárna
Reklama

11:11 - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1]
Is it late?
11 minutes past 11
It’s both always but never our time
Nothing to regret
The rest just might be heaven
You’re always but never really mine.
Je pozdě?
11 minut po 11
Je to obojí vždy ale nikdy náš čas
Ničeho nelitovat
Zbytek by mohl být nebe
Tu jsi vždy ale nikdy opravdu má.
[Prechorus]
You stopped my heart from 50 feet
It pumped and sang and skipped a beat
And when I sleep my soul, you keep.

Zastavila jsi mé srdce už z 15 metrů.
Zatlouklo a zazpívalo a přestalo bít.
A když spím, ty držíš mou duši.
[Chorus]
I wish for you to be happy.
I wish for you to be free.
I wish for you to be fearless;
That’s wishes 1,2 and 3.

Přeji si, abys byla šťastná.
Přeji si, abys byla svobodná.
Přeji si, abys bylo nebojácná.
To jsou přání jedna, dva a tři.
And I won’t wish to be yours,
Or for you to be mine
But I wish them all for you every time.
A nebudu si přát, abych byl tvůj,
Nebo ty byla mou.
Ale pokaždé si přeji tohle všechno pro tebe.
[Verse 2]
Is it warm? Clouds? But the sun’s in the sky?
Rises over mine but sets with you.
When it’s dark, I’ll try not to ask you why or what you’ll do.

Je teplo? Mraky? Ale slunce na obloze?
Zvedá se nade mnou, ale zapadá s tebou.
Když bude tma, pokusím se neptat, proč nebo co budeš dělat.
[Prechorus]
You stopped my heart from 50 feet
It pumped and sang and skipped a beat
And when I sleep my soul, you keep.

Zastavila jsi mé srdce už z 15 metrů.
Zatlouklo a zazpívalo a přestalo bít.
A když spím, ty držíš mou duši.
[Chorus]
I wish for you to be happy.
I wish for you to be free.
I wish for you to be fearless;
That’s wishes 1,2 and 3.

Přeji si, abys byla šťastná.
Přeji si, abys byla svobodná.
Přeji si, abys bylo nebojácná.
To jsou přání jedna, dva a tři.
And I won’t wish to be yours,
Or for you to be mine
But I wish them all for you every time.
A nebudu si přát, abych byl tvůj,
Nebo ty byla mou.
Ale pokaždé si přeji tohle všechno pro tebe.
[Verse 3]
If one day the stars align,
And you feel ready to be mine,
I hope you’ll find the strength to come
With trumpets, pipes and drum

Jestli se jednoho hvězdy uspořádají
A ty budeš připravená být má,
Doufám, že najdeš sílu přijít
S trumpetami, dudy a bubny.
[Prechorus]
You stopped my heart from 50 feet
It pumped and sang and skipped a beat
And when I sleep my soul, you keep.

Zastavila jsi mé srdce už z 15 metrů.
Zatlouklo a zazpívalo a přestalo bít.
A když spím, ty držíš mou duši.
[Chorus]
And I won’t wish to be yours,
Or for you to be mine
But I wish them all for you every time.
Yes, I wish them all for you every time.
Oh, I wish them all for you every time.

A nebudu si přát, abych byl tvůj,
Nebo ty byla mou.
Ale pokaždé si přeji tohle všechno pro tebe.
Ano, pokaždé si přeji tohle všechno pro tebe.
Oh, pokaždé si přeji tohle všechno pro tebe.

Text přidala RileyDavis

Video přidala RileyDavis

Překlad přidala RileyDavis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Songs For You

Reklama

Ben Barnes texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.