Kecárna Playlisty

Secret of love Cascada remix - text, překlad

Alone in the darkness
alone with my tears
I've lost my illusions
I'm lost in my fears
Sama v temnotě
sama se svými slzami
Ztratila jsem iluze
jsem ztracená ve svých obavách
Alone in the darkness
alone in the night
I'm waiting for you
and I'm waiting for light
Sama v temnotě
sama v noci
Čekám na tebe
a čekám na svtělo
But when the night is gone
my fears still go on
and the darkness comes again
Ale když noc je pryč
moje obavy jsou stále tady
a temnota přichází znovu
And the bright blue sky
turns to gray and I wonder why I can't forget
A jasná modrá obloha
zešedne a já přemýšlím proč nemůžu zapomenout
It's a secret of love
it's a secret of dreams
I feel lost in my fears
love is not, what it seems
it's secret that, I need here by my side
never can't get enough
it's a secret, a secret, a secret of love
To je tajemství lásky
to je tajemství snů
Citím se ztracená ve svém strachu
láska není tím, čím se zdá
Je tajemstvím, proč tě potřebuju vedle sebe
Nikdy jí nebude dost
To je tajemství, tajemství, tajemství lásky
It's a secret of love To je tajemství lásky
Alone in the darkness
I'm waiting for you
I cry for the day
when my dreams will come true
Sama v temnotě
na tebe čekám
a pláču pro den
kdy se mé sny stanou skutečností
Alone in the darkness
alone I fall a sleep
It's hard to forget
when my love is so deep
Sama v temnotě
sama usínám
Je těžké zapomenout
když má láska je tak hluboká
But when the night is gone
my fears still go on
and the darkness comes again
Ale když noc je pryč
moje obavy jsou stále tady
a temnota přichází znovu
And the bright blue sky
turns to gray, and I wonder, why I can't forget
A jasná modrá obloha
zešedne a já přemýšlím proč nemohu zapomenout
It's a secret of love
it's a secret of dreams
I feel lost in my fears
love is not, what it seems
it's secret that, I need here by my side
never can't get enough
it's a secret, a secret, a secret of love
To je tajemství lásky
to je tajemství snů
Citím se ztracená ve svém strachu
láska není tím, čím se zdá
Je tajemstvím, proč tě potřebuju vedle sebe
Nikdy jí nebude dost
To je tajemství, tajemství, tajemství lásky
It's a secret of love To je tajemství lásky

Text přidala Emel

Text opravila Emel

Video přidala Emel

Překlad přidala Emel

Překlad opravila Emel


Secret of love

Barcera texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.