Playlisty Kecárna
Reklama

Last goodbye - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I turn the page my story ends
I say goodbye to all my friends
I know it's getting late
The light is on my face
I changed the clocks back again
And ask forgiveness for my sins
Cause I don't know where I'll go
Well this is all that I really know
Obracím stránku, můj příběh končí
Říkám sbohem všem mým přátelům
Vím, že je pozdě
Světlo je na mé tváři
Změnil jsem zpět hodiny
A žádám o odpuštění za své hříchy
Protože, nevím, kam půjdu
To je jediné, co vím
I'll keep holding on
I'll keep singing my song
It gets me through it
I've got the scars to prove it
Well I know the road is long
But I'm staying strong
So don't cry
Cause this is not my last goodbye
Budu se držet
Budu dál zpívat svoji píseň
Dostává mě to skrz
Mám jizvy jako důkaz
Dobře vím, že je cesta dlouhá
Ale zůstávám silný
Tak neplač
Protože to není moje poslední sbohem
I'm finding out the hardest way
You learn before you fall from grace
In shadows we can grow
We are the seeds we saw
Through every single hour fades
From sand to stone and rock to clay
It's bittersweet this symphony
Enjoy the gift that's given to you and me
Našel jsem nejtěžší cestu
Učíš se před tím než padneš z milosti
Ve stínu můžeme růst
Jsme semena, která jsme viděli
Skrz každou osamělou hodinu slábne
Z písku kámen a kámen k jílu
Je to hořkosladká symphonie
Užívej dar, který byl dán tobě a mě
I'll keep holding on
I'll keep singing my song
It gets me through it
I've got the scars to prove it
Well I know the road is long
But I'm staying strong
So don't cry
Cause this is not my last goodbye
Budu se držet
Budu dál zpívat svoji píseň
Dostává mě to skrz
Mám jizvy jako důkaz
Dobře vím, že je cesta dlouhá
Ale zůstávám silný
Tak neplač
Protože to není moje poslední sbohem
The red rain is pouring down
And now my feet don't touch the ground
I'm lost between the stars and moons
I will see you soon
Červený déšť stéká dolů
Teď se moje nohy nedotýkají země
Ztratil jsem se mezi hvězdami a měsíci
Uvidíme se brzy
I trund the page my story ends
I say goodbye to all my friends
I know it's getting late
The light is on my face
I changed the clocks back again
And ask forgiveness for my sins
Cause I don't know where I go.
Well this is all that I really know
Obracím stránku, můj příběh končí
Říkám sbohem všem mým přátelům
Vím, že je pozdě
Světlo je na mé tváři
Změnil jsem zpět hodiny
A žádám o odpuštění za své hříchy Protože, nevím, kam půjdu.
To je jediné co vím
I'll keep holding on.
I'll keep singing my songs
It gets me through it
I've got the scars to prove it
Well I know the road is long
But I'm staying strong
So don't cry
Cause this is not my last goodbye
Budu se držet
Budu dál zpívat moje písně
Dostává mě to skrz
Mám jizvy jako důkaz
Dobře vím, že je cesta dlouhá
Ale zůstávám silný
Tak neplač
Protože to není moje poslední sbohem
Let me play for you.
Let this heart ringtrue
One more time.
Just one more time.
Nech mě pro tebe hrát.
Nech srdce ať je pravdivé.
Ještě jednou.
Pouze ještě jednou.
Let me play for you.
Let this heart ringtrue
One more time.
Just one more time.
Nech mě pro tebe hrát.
Nech srdce ať je pravdivé.
Ještě jednou.
Pouze ještě jednou.

Text přidala Pernicek

Text opravila Marthas

Videa přidali Pernicek, DawnWolfova

Překlad přidala Pernicek

Překlad opravila Marthas

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.