Playlisty Kecárna
Reklama

Dangerous Woman (Ariana Grande Cover) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh yeah..
Don't need permission
Made my decision to test my limits
'Cause it's my business, God as my witness
Start what I finished
Don't need no hold up
Taking control of this kind of moment
I'm locked and loaded
Completely focused, my mind is open
Oh, yeah...
Nepotřebuju povolení
Rozhodla jsem se otestovat své limity
Protože tohle je můj podnik, Bůh je mým svědkem
Začni, co jsem dokončila
Nepotřebuji držet nahoře
Přebírám kontrolu nad tímto momentem
Jsem zamčená a nabitá
Kompletně soustředěná, má mysl je otevřená
All that you got, skin to skin, oh my God
Don't ya stop, boy
Všechno to co máš, kůže na kůži, oh můj Bože
Nezastavuj, chlapče
Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you
Makes me wanna do things that I shouldn't
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout
Něco na tobě mě nutí cítit se jako nebezpečná žena
Něco na, něco na, něco na tobě
Mě nutí chtít dělat věci, které bych neměla
Něco na, něco, něco na
Nothing to prove and
I'm bulletproof and know what I'm doing
The way we're movin' like introducing
Us to a new thing
I wanna savor, save it for later
The taste of flavor, 'cause I'm a taker
'Cause I'm a giver, it's only nature
I live for danger
Nemám co dokázat a
Jsem neprůstřelná a vím, co dělám
To jak se hýbeme při představování
Nás nové věci
Chci ochutnat, nech to na později
Chuť vůně, protože jsem příjemce
Protože jsem dárce, je to jediná nátura
Žiju pro nebezpečí
All that you got, skin to skin, oh my God
Don't ya stop, boy, oh yeah
Všechno to co máš, kůže na kůži, oh můj Bože
Nezastavuj, chlapče, oh yeah
Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you
Makes me wanna do things that I shouldn't
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you
Něco na tobě mě nutí cítit se jako nebezpečná žena
Něco na, něco na, něco na tobě
Mě nutí chtít dělat věci, které bych neměla
Něco na, něco, něco na
All girls wanna be like that
Bad girls underneath, like that
You know how I'm feeling inside
Somethin' 'bout, somethin' 'bout
All girls wanna be like that
Bad girls underneath, like that
You know how I'm feeling inside
Somethin' 'bout, somethin' 'bout
Všechny holky chtějí být takové
Zlé holky, přesně takto
Víš, jak se uvnitř cítím
Něco na, něco na
Všechny holky chtějí být takové
Zlé holky, přesně takto
Víš, jak se uvnitř cítím
Něco na, něco na
Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you
Makes me wanna do things that I shouldn't
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you
Něco na tobě mě nutí cítit se jako nebezpečná žena
Něco na, něco na, něco na tobě
Mě nutí chtít dělat věci, které bych neměla
Něco na, něco, něco na
All girls wanna be like that
Bad girls underneath like that
You know how I'm feeling inside
Somethin' 'bout, somethin' 'bout
All girls wanna be like that
Bad girls underneath like that
You know how I'm feeling inside
Somethin' 'bout, somethin' 'bout
Všechny holky chtějí být takové
Zlé holky, přesně takto
Víš, jak se uvnitř cítím
Něco na, něco na
Všechny holky chtějí být takové
Zlé holky, přesně takto
Víš, jak se uvnitř cítím
Něco na, něco na
(Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
(Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you)
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
(Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you)
(Yeah, něco na tobě je, chlapče)
Yeah, něco na tobě je, chlapče
Yeah, něco na tobě je, chlapče
Yeah, něco na tobě je, chlapče
(Něco na, něco, něco na tobě)
Yeah, něco na tobě je, chlapče
Yeah, něco na tobě je, chlapče
Yeah, něco na tobě je, chlapče
Yeah, něco na tobě je, chlapče
(Něco na, něco, něco na tobě)

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dangerous Woman (Single)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.