Kecárna Playlisty

Punk Rock Song - text, překlad

playlist Playlist
Have you been to the desert?
have you walked with the dead?
there's a hundred thousand children being killed for their bread
Byl už jsi na poušti?
Kráčel si se smrtí?
Bylo tam sto tisíc dětí zabitých pro vlastní chléb
And the figures don't lie they speak of human disease
but we do what we want and we think what we please
A čísla nelžou když mluví o lidských chorobách
Ale děláme si co chceme a přemýšlíme nad tím, co nás těší.
Have you lived the experience?
have you witnessed the plague?
people making babies sometimes just to escape
in this land of competition the compassion is gone
yet we ignore the needy and we keep pushing on
we keep pushing on
Prožil si utrpení?
Byl jsi svědkem trápení?
Lidi občas dělají děti jen aby unikli.
V téhle zemi soutěžení je soucit pryč.
Ignorujeme potřebné a nepřestáváme si razit cestu.
Nepřestáváme si razit cestu.
This is just a punk rock song
written for the people who can see something's wrong
like ants in a colony we do our share
but there's so many other fuckin' insects out there
and this is just a punk rock song
(like workers in a company we do our share
but there's so many other fuckin' robots out there)
This is just a punk rock song
Tohle je jen punk rocková písnička
Napsaná pro lidi, kteří vidí, že je něco špatně.
Jako mravenci v kolonii děláme svůj díl,
ale kolem je tak mnoho jiného zasraného hmyzu.
A tohle je prostě punk rocková písnička
(Jako zaměstnanci ve firmě děláme svůj díl, ale je tady mnoho dalších zasraných robotů)
Tohle je jen punk rocková písnička
Have you visited the quagmire?
have you swam in the shit?
the party conventions and the real politik
the faces always different, the rhetoric the same
but we swallow it, and we see nothing change
nothing has changed...
Navštívil jsi bažiny?
Plaval jsi ve sračkách?
Dohody politických stran a skutečná politika.
Tváře vždy odlišné, řeči stejné.
Ale polykáme to a vidíme, že se nic nemění.
Nic se nemění...
This is just a punk rock song
written for the people who can see something's wrong
like ants in a colony we do our share
but there's so many other fuckin' insects out there
and this is just a punk rock song
(like workers in a company we do our share
but there's so many other fuckin' robots out there)
This is just the punk rock song
Tohle je jen punk rocková písnička
Napsaná pro lidi, kteří vidí, že je něco špatně.
Jako mravenci v kolonii děláme svůj díl,
ale kolem je tak mnoho jiného zasraného hmyzu.
A tohle je prostě punk rocková písnička
(Jako zaměstnanci ve firmě děláme svůj díl, ale je tady mnoho dalších zasraných robotů)
Tohle je jen punk rocková písnička
10 million dollars on a losing campaign
20 million starving and writhing in pain
big strong people unwilling to give
small in vision and perspective
one in five kids below the poverty line
one population runnin' out of time
10 milionů dolarů na promarněné šampaňské.
20 milionů hladovějících a svíjejících se v bolesti.
Velcí silní lidé neochotní dávat
Malí ve vizích a perspektivách
Jedno z pěti dětí pod hranicí chudoby
Jedna populace vyčerpávající čas.
This is just a punk rock song
written for the people who can see something's wrong
like ants in a colony we do our share
but there's so many other fuckin' insects out there
and this is just a punk rock song
(like workers in a company we do our share
but there's so many other fuckin' robots out there)
This is just the punk rock song
Tohle je jen punk rocková písnička
Napsaná pro lidi, kteří vidí, že je něco špatně.
Jako mravenci v kolonii děláme svůj díl,
ale kolem je tak mnoho jiného zasraného hmyzu.
A tohle je prostě punk rocková písnička
(Jako zaměstnanci ve firmě děláme svůj díl, ale je tady mnoho dalších zasraných robotů)
Tohle je jen punk rocková písnička
This is just a punk rock song
written for the people who can see something's wrong
like ants in a colony we do our share
but there's so many other fuckin' insects out there
and this is just a punk rock song
(like workers in a company we do our share
but there's so many other fuckin' robots out there)
This is just the punk rock song
Tohle je jen punk rocková písnička
Napsaná pro lidi, kteří vidí, že je něco špatně.
Jako mravenci v kolonii děláme svůj díl,
ale kolem je tak mnoho jiného zasraného hmyzu.
A tohle je prostě punk rocková písnička
(Jako zaměstnanci ve firmě děláme svůj díl, ale je tady mnoho dalších zasraných robotů)
Tohle je jen punk rocková písnička

Text přidala Barbik

Text opravil Danshej1205

Video přidala hannyska

Překlad přidala Kagero

Překlad opravil Danshej1205

Je zde něco špatně?

The Grey Race

Bad Religion texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.