Playlisty Kecárna
Reklama

The Professional Protester - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Fake, fraud, I see it in your eyes
Keep putting up that facade
And it's probably gon' be your surprise
Acting tough until the wheels fall off
And you can protest. Yet
Ignore the heart of the issue and you know this
I done seen so many folks call themselves pro-black
Ready to march at the drop of a hat
But they won't dare criticize the folks in their own town
Running their city into the ground
'Cause they terrorize, too
The only difference is they look just like you
They're your uncle
They're your brother
They're your cousin
But you sit back and say nothing
What, you're scared?
How many more kids gotta get filled up with lead?
The killer was the same color
But he offed somebody's baby brother
Faleš, podvod, vidím to v tvých očích
Udržuj si tu fasádu
A zřejmě tě to překvapí
Děláš odolnou, dokud se kolečka nepolámou
A můžeš protestovat. Zatím
Ignoruj srdce problému a znáš to
Viděl jsem hodně lidí, co byli pro černou
Připraveni pochodovat během vyhazování klobouku
Ale neodváží se kritizovat lidi ve vlastním městě
Běhají po zemi svého města
Protože terorizují
Jediný rozdíl je, že vypadají jako ty
Jsou tvým strýcem
Jsou tvým bratrem
Jsou tvým synovcem
Ale sedíš vzadu a nic neříkáš
Co, bojíš se?
Kolik dalších dětí naplníš olovem?
Zabiják měl tu samou barvu
Ale nabídl něčího bratříčka
What stares back at you when you look into the mirror?
Do you recognize the person you've become?
Co ti zírá na záda, kdy se díváš do zrcadla?
Poznáváš osobu, kterou ses stal?
We represent the 13% of the U.S. Population
But we represent like half the homicides since like '75
Killing our own kind at a faster rate
Than every other race and that's a disgrace
We can stop police brutality
But these problems ain't going away
A gangsta, and you boast and brag
Killing people over territory and flags, you're sad
Robbing grandmommas, you're a bonafide dimwit
It's like you're on a mission to be another statistic
Reprezentujeme 13% americké populace
Ale reprezentujeme od roku 1975 polovinu vražd
Zabíjení našeho vlastního druhu narůstá rychleji
Pak každou další rasu a to je hanba
Můžeme zastavit policejní brutalitu
Ale tyhle problémy neodejdou
Gangster a se chválíš a chvástáš
Zabíjení lidí v teritoriu a vlajkách, jsi smutnej
Okrádání babiček, jsi hlupák
Jako bys byl na misi být další statistikou

What stares back at you when you look into the mirror?
Do you recognize the person you've become?
This doesn't have to be your destiny, you can find your way out
Co ti zírá na záda, kdy se díváš do zrcadla?
Poznáváš osobu, kterou ses stal?
Tohle nemusí být tvůj osud, můžeš najít cestu ven
You are not real. You're a coward
Most of our problems are in-house
But you're silent like a mouse
And you want to cry, yet pout
It is too easy to point the finger
It's convenient to point the blame
But it takes courage to realize what you ain't bout
Unfortunately that's something that you ain't got
Nejsi pravý. Jsi srab
Většina tvých problémů je v domě
Ale jsi tichý jako myš
A chceš plakat, přitom ohrnuješ rty
Je lehké ukázat prstem
Je vhodné umístit vinu
Ale chce kuráž uvědomit si, o čem to je
Bohužel je to něco, co nemáš
You're fake
Your activism is not the truth
It's nothing more than an ego boost
You're fake
So you can shout and pout
So you go ahead, take the easy route
Jsi falešnej
Tvůj aktivismus není pravdou
Není to víc než pohánění ega
Jsi falešnej
Takže můžeš křičet a tupit
Takže jdeš kupředu, zabírá to snadnou rutinu

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Veracity

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.