Playlisty Kecárna
Reklama

Tell Me - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I be YG Rippa; used to be the moniker
An honorable mention it was
But now I seem to sign up for other things
Eric, Rippa, you get either one of 'em
When I say I'm no longer playing, I don't mean the carnival
Y'all softer than cotton candy
Sweeter than a funnel cake
I'm knowing that you gonna hate
But tell your dad his son's a fake
I steady grind from sun to eight
I'm talking eight the next day
That's why you getting lapped
And I'm already on my next pace
Gone, and I'm shot calling alone
Like Jerry Jones or Jerry Sloan
I've never feared a scary moment
Jsem YG Rippa, bývalo to mé jméno
Byla to čestná zmínka
Ale teď se zdá, že se podepisuju pod jiné věci
Eric, Rippa, nedostaneš ani jednoho z nich
Když říkám, že už dál nehraju, nemyslím karneval
Všichni jste měkčí než cukrovinka
Sladší než dort
Vím, že budeš nenávidět
Ale řeknu tvému tátovi, že jeho syn je falešnej
Neustále mrkám od rána do osmi
Mluvím další den
To je proč lapáš
A jsem už na dalším místě
Pryč a jsem sám
Jako Jerry Jones nebo Jerry Sloan
Nikdy jsem se nebál děsivé chvíle
And I'm up on it, the opportunity is golden
But you should hold up if you're thinking I'd fold up, dawg
Metaphorically my balls bigger than the Trump Tower
Or the Eiffel one, and you ain't gotta like it once
I'm itching for success like a head that got the lice in 'em
And this is elementary since 10 I've been ciphering
A jsem na tom, příležitost je zlatá
Ale měl by ses chytit, pokud si myslíš, že jsem vše vyložil
Metaforicky jsou mé koule větší než Trump Tower
Nebo Eiffelovka a nebude se ti to líbit
Snažím se dosáhnout úspěchu jako hlava, která má vši
A tohle je elementárně od 10, kdy jsem byl šifrován
I ain't never had nobody tell me that I would fall and they were right
And I ain't never had nobody tell me that I ain't never put up a fight
Nikdy jsem neměl nikoho, kdo by mi řekl, že bych mohla spadnout a měli pravdu
A nikdy jsem neměl nikoho, kdo by mi řekl, že nikdy nepoložím zápas
This track is aimed at the lame cats
That can't rap but want to claim that the kang's back
Come on, all I see is clones, homes
I'm saying that you drones can't rap;
Spitting whack, singing the same crap
I'm not liking you. It's the truth that I might be rude
Dang quit biting dude, swipe or no swiping dude
And I mean right now, as weak as you might sound
But like an underground water tunnel, you need to pipe down
And it's so retarded. It's like y'all get together in booths
Just to see who be spitting the most garbage
And after that, y'all pick the ones that speak the most trash
Cosign him and sackride him until his nuts crash
What's that? Who gave these people a bus pass?
I'm pissed, I'm agged, plus mad
Somebody put a muzzle on him
Need to shush that, hush that
People don't know what's good or what's bad
Y'all done confused somebody making the latest moves
For somebody that's actually spitting and has paid his dues
I'm aching to move. Steady slaying these faking fools
Not debating to dumb my raps down for the sake of you
Nowadays since rap is no longer talent based
That'll make people completely forget the database
And it baffles me
So I'm here ridding the rapping game
With insecticides like it's Rapper Raid
Tenhle track je mířen na chromé kočky
Které neumí rapovat, ale chtějí tvrdit, že král je zpět
Pojď, vidím jen klony, domy
Říkám, že vy droni neumíte rapovat
Pískám, zpívám ty samé kecy
Nejsem jak ty. Je pravda, že jsem možná hrubej
Přestaň kousat, chlape, udeř nebo ne, frajere
A myslím to právě teď, jsi slabý stejně jako zníš
Ale jako podvodní tunel, potřebuješ vypumpovat
A je to tak retardovaný, jako byste všichni byli v kabinách
Jen abyste viděli, kdo plivá víc odpadků
A po tom, všichni zvedáte ty, co říkají nejvíc hoven
Přidáváte se k němu a vyhodíte ho, když jeho ořechy prasknou
Co to je? Kdo dal lidem autobusovou průchodku?
Jsem nasranej, starej, puls šílí
Někdo ho umlčuje
Je třeba to zmírnit, uspíšit to
Lidé neví, co je dobré a co špatné
Všichni jste zmatení někým, kdo tvoří nejnovější trendy
Pro někoho, kdo aktuálně plive a zaplatil své dluhy
Bolí mě pohyb. Stabilně porážím falešné blázny
Nedebatuji s hlupáky o mém rapu pro tvůj klid
Novodobě není rap založený na talentu
Který kompletně donutí lidi zapomenout databázi
A to mě mate
Takže tu jedu rapovou hru
S insekticidy jako je Rapper Raid

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Veracity

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.