Playlisty Kecárna
Reklama

Statheist - text, překlad

playlist Playlist
When I lay back and rest my eyes, I can’t help but notice
And it really blows my mind
Sometimes it’s hard to focus
It’s their pulpit and they worship
It’s really funny how they be talking down on the religious
A hypocrite when they run their mind
The one they worship is far more dangerous with a bigger body count and it’s far more famous
Když si lehám a ukládám své oči, nemůžu si pomoct nevšimnout si
A opravdu mi to vyráží dech
Někdy je těžké se zaměřit
Je to jejich kazatelna a uctívají
Je opravdu zábavné, jak mluví o náboženství
Pokrytci, když rozběhnou svou mysl
Ten, koho uctívají, je daleko víc nebezpečný s větším počtem těl a je slavnější
Go to the altar, to your vote
There’s no moral ground
Beg to your masters, to your gods
They won’t hear you
Jdi k oltáři, hlasuj
Není tu žádné morální zázemí
Pros své mistry, své bohy
Neuslyší tě
A similar level and you are not special ‘cause you don’t believe in christ
May not be muslim, or buddhist, or hindu, or jewish
Those just aren’t the ones you like
I don’t mean no disrespect
You love the law books, and yes, you cling to text
Just not the bible, and it’s obvious that hypocritical is what you get, man
Walking contradiction
Podobná úroveň a nejsi zvláštní, protože nevěříš v Krista
Možná nejsi muslim, ani budhista, ani hinduista, ani žid
Tihle nejsou jako ty
Nemyslím nerespektování
Miluješ právní knihy a ano, držíš se textu
Jen ne bible a je zřejmé, že pokrytecké je to, co získáváš, člověče
Rozporná chůze
I know some of you probably mad at me
You try to legislate morality
But you are a fraud
Stop acting like you don’t believe in god
Vím, že jsi zřejmě stejně šílená
Snažíš se zavádět morálku
Ale jsi podvodník
Přestaň dělat, že nevěříš v boha
Say it
We know the truth. Saying hail mary’s at the voter booth
You are a fraud
Stop acting like you don’t believe in god
Acting like they made us
Politicians are your saviors
You are a fraud
Stop acting like you don’t believe in god
Řekni to
Známe pravdu. Říkat oslavována buď Marie ve volební místnosti
Jsi podvodník
Přestaň dělat, že nevěříš v boha
Děláš jako by nás vytvořili
Politici jsou tvými spasiteli
Jsi podvodník
Přestaň dělat, že nevěříš v boha
Statheist Státník

Text přidal LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Veracity

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.