Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Self Ownership (Ft. Fronz of Attila) - text, překlad

playlist

From the willfully ignorant the knowledge you won’t get none.
But Don’t get it twisted I too was dumb and then some.
Support a politician, sit back and then twiddle his thumbs.
Not understanding that you have Stockholm Syndrome.

They have no desire to save you
It’s not because the folks serving are not fit.
It’s not because we don’t have the right people in office.
It’s not because a certain bracket is taxed a lot less
It’s more because y’all fools don’t understand the process.
This is all just a game bro.
Y’all supported Bernie, that didn’t work to well, did it though? Funneling millions to his campaign.
Swore he wasn’t a crook until he endorsed the same thing.
Then you support the lesser
of the evil fakers but it just repeats
and we revisit this 4 years later
The State itself is based on theft and can’t be fixed,
so realize you own yourself & no one else.

Here we are again feeling stuck in this lie we’re living.
Singing the same ol song.
Are we wrong to break free from the chains we’re in?
Of course you see,
I do speak cordially not metaphorically.
I like to speak informally with honesty but horribly
y’all often like to appeal to all of the authority.
A step ahead of y’all that’s the reason
I brought my boy with me.
I know that promises of politicians are hollow
so I know I’m better off ruling
over myself no lie though, I know.
Will never rest until we all are free at last
and every person will see that every person is free.
There is no half stepping.
With peace, you need non-aggression.
Slavery’s not the best and self ownership
is what we’re lacking.
Freedom will be the course no matter if you’re reach or poor.
Self-defense is the only way
that you should be using force.
And let me give a shout out to the people
who only oppose government when it’s convenient to.
You’re like an edgy teenager who hates authority.
You’ll stay in shackles
so as long as you get a longer leash.
Liberty is not trendy.
It’s an everyday thing to see that you’re not a slave.
Let the people go and be free.
Start making sense when you realize the lies.
I hate to say it, but your protesting is ill-advised.
You put your life into the hands of a bunch of silly guys.
It’s a contradiction if freedom has to be legalized.
For example, when a cop’s shooting a black man
you focus on the racism, ignoring all the statism.
Holding signs, rioting is not about to save him.
‘Cause you must’ve forgot that that’s the power
that you gave them.
Criminal justice reform is a euphemism.
For a bunch of dumb, foolish slaves with Stockholm Syndrome. Thinking they’ll be held to the same standard, don’t do it.
What?
So they can investigate themselves
and find no wrongdoing?
Bro, sit and think about this foolishness.
You hit the ballot box supporting fools
that don’t know you exist.
Warfare, healthcare, and your minimum wage.
Call it progressive man, but you’re an obedient slave.
Dang

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Od dobrovolné nevědomosti znalosti nedostaneš nic
Ale nepřekrucuj to, taky jsem byl hloupej a pak někteří
Podporují politika, co sedí vzadu a nudí se
Nechápe, že máš Stockholmský syndrom

Nemají touhu tě zachránit
Není to protože ti, co slouží, nesedí
Není to protože, nemáme správné lidi v kanceláři
Není to protože, určitá skupina je méně zdaněna
Jde o víc, protože vy všichni blázni nechápete ten proces
Všechno je to jen hra, brácho
Všichni jste podporovali Bernieho, který nepracoval dobře, ale stejně to zvládl? Dává miliony do své kampaně.
Přísahal, že není podvodník, dokud nepodporoval tu samou věc
Pak podporujete méně
Zlé podvodníky, co jen opakují
A zažijem to znova za 4 roky
Stát sám je založen na krádeži a nemůže být spraven
Tak si uvědom sám sebe a nikoho jinýho

Tady jsme znovu cítící se zaseklí v této lži, kterou žijeme
Zpívajíc ten samý starý song
Mýlíme se při lámání těch řetězů, ve kterých jsme?
Samozřejmě že vidíš
Mluvím od srdce, ne metaforicky
Rád mluvím nespisovně ale upřímně, ne hrozně
Všichni se občas rádi odvoláváte na autoritu
Před váma všema je důvod
Přivedl jsem sebou svýho kluka
Vím, že sliby politiků jsou prázdné
Takže vím, že bych vládl líp
Nad sebou, ne lží, vím
Nikdy si neodpočinem, dokud nebudeme volní
A každá osoba uvidí, že každá osoba je volná
Tohle není žádné cupitání
S mírem, nepotřebuješ agresi
Otroctví není nejlepší a sebe vlastnění
Je to co vám chybí
Svobod bude kurzem, nezáleží, zda jsi bohatej nebo chudej
Vlastní obrana je jediná cesta
Že bys měl použít sílu
A dovol mi zakřičet na lidi
Kteří jen odporují vládě, když jsou osloveni
Jsi jako ostrej teenager, který nenávidí autoritu
Zůstaneš v okovech
Tak dlouho, dokud budeš mít delší vodítko
Svoboda není trendy
Je to každodenní věc, kdy vidíš, že nejsi otrok
Ať lidé jdou a jsou volní
Začíná to dávat smysl, když si uvědomuješ lži
Nerad to říkám, ale protestuješ špatně
Dáváš svůj život do rukou hromady hlupáků
Je to rozpor, jestli má být svoboda legalizována
Například, když cajt střílí na černocha
Zaměřuješ se na rasismus, ignoruješ všechnu statiku
Držící znamení, bouření se ho nezachrání
Protože bys musel zapomenout, že jde o moc
Kterou jsi jim dal
Reforma kriminální spravedlnosti je eufemismem
Pro partu hlupáků, pošetilých otroků se Stockholmským syndromem. Přemýšlejíc, že budou dodržovat nějaké standarty, nedělej to
Co?
Takže můžou vyšetřit sami sebe
A najít špatné činění?
Brácho, sedni a přemýšlej o pošetilosti
Udeříš hlasovací schránku podporující blázny
O kterých nevíš, zda existujou
Vojenství, zdravotní péče a vaše minimální mzda
Nazývej to progresivním člověkem, ale jsi jen poslušnej otrok
Dang

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.