Playlisty Kecárna
Reklama

Demon Rat - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You think you know the ones you should be avoiding
Meanwhile one of your boys injecting the poison
You got folks next to you faking galore
And he giving you money, but you're making him more
A couple false promises, it's obvious that you ain't getting nothin' out of the deal
But you back him forreal
And they've been running your cities for about 70 years
And you keep on supporting because he says what appeals
Myslíš, že znáš ty, kterým by ses měl vyvarovat
Zatímco si jeden z tvých kluků píchá jed
Získal jsi kolem sebe lidi, co se tváří obrovsky
A dává ti peníze, ale ty mu vytváříš víc
Pár falešných slibů, je zřejmé, že nedostáváš nic ze své dohody
Ale podporuješ ho
A běhali ve tvém městě kolem 70 let
A dál podporuješ, protože říká, co se apeluje
You've got to be out of your mind
You're falling for the okie doke and that's every time
They got a hold on you and it's one of a kind
What will it take to realize that they aren't on your side
Jsi mimo
Padáš pro to, co je jasné a to pokaždé
Musí vydržet a je to jeden z druhu
Co stojí uvědomění si, že nejsou na tvé straně?
You ignore the truth that's right in front of you
You still believe what you want to believe
What's it going to take for you to realize
That everything is lost and you're to blame
Ignoruješ pravdu, co je přímo před tebou
Stále věříš tomu, čemu chceš věřit
Co bude stát uvědomění si
Že je všechno ztracené a co viníš
I used to be under the spell, I was a dummy, could tell
Now I just know you too well
Now I sit back and look at the fact
That you have never been what you claim to be
You're a fake that's been snaking me
So while you try to guilt trip me to death
I got you out the pictur and I ain't missed a step
Kind of like you never left
So you been feeding lies
But my folks still treat you like the God that you're not
But I'll give you props on that
You got us by the gonads
You're a snake in the grass
Blindly follow you and I can't be mad
Because that's on us, though that's really sad
Býval jsem zakletý, byl jsem loutka, mohl jsem říct
Teď tě znám moc dobře
Teď sedím vzadu a dívám se na fakt
Že jsi nikdy neviděl to, co prohlašuješ
Jsi falešnej, plazíš se ke mně
Takže zatímco se snažím vinou mě dostat ke smrti
Mám tvůj obrázek a neminul jsem krok
Někdo jako ty jsi nikdy neopustil
Takže ses krmil lžemi
Ale mí lidé se k tobě dál chovají jako k Bohu, kterým nejsi
Ale nebudu se o to opírat
Jsi had v trávě
Slepě tě následují a nemůžu být šílenej
Protože je to na nás, i když je to fakt smutné
You ignore the truth that's right in front of you
You still believe what you want to believe
What's it going to take for you to realize
That everything is lost and you're to blame
We're lost and you're to blame
We're lost and you're to blame
Ignoruješ pravdu, co je přímo před tebou
Stále věříš tomu, čemu chceš věřit
Co bude stát uvědomění si
Že je všechno ztracené a co viníš
Jsme ztracení a ty jsi vinen
Jsme ztracení a ty jsi vinen
Social justice is what they're calling it now
It's more like masked racism, I'm calling it out
Act superior but the empirical evidence shows that you think every other race is inferior though
So let's go ahead and get to the real
Decipher through all the bull and I'll tell you the deal
And I don't give a crap how that makes you feel
Because the one you need to watch is the white liberal
He's a fox indeed
Showing all of his teeth but he's smiling cheeck to check
When will you see
Don't look to him to succeed cause it ain't what it seems
And it's him that's pulling the string
Sociální spravedlnost je to, co všichni žádají
Je to víc jak maskovaný rasismus, volám
Dělej lepšího, ale empirická evidence ukazuje, že si myslíš, že každá jiná rasa méněcenná
Tak pojďme kupředu a zreálněme to
Rozšifruj každou blbost a já ti řeknu nabídku
A nekecám o tom, jak se cítíš
Protože to, co potřebuješ, je sledovat bílého liberála
Je místo toho liškou
Ukazuje všechny svoje zuby, ale směje se od ucha k uchu
Když uvidíš
Nedívej se na něj, abys uspěl, protože to není, jak se zdá
A je to on, kdo tahá za nitky
You've got to be out of your mind
You're falling for the okie doke and that's every time
They got a hold on you and it's one of a kind
What will it take to realize that they aren't on your side
Ignoruješ pravdu, co je přímo před tebou
Stále věříš tomu, čemu chceš věřit
Co bude stát uvědomění si
Že je všechno ztracené a co viníš
Jsme ztracení a ty jsi vinen
Jsme ztracení a ty jsi vinen
Jsme ztracení a ty jsi vinen
You ignore the truth that's right in front of you
You still believe what you want to believe
What's it going to take for you to realize
That everything is lost and you're to blame
We're lost and you're to blame
We're lost and you're to blame
We're lost and you're to blame

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Veracity

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.