Playlisty Kecárna
Reklama

Democracy Sucks! (Ft. Lauren Babic of Red Han.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Loyalty is conditional. You're misinformed.
So they tug at your heartstrings to mask what's underneath.
Loajalita je podmíněna. Jsi špatně informován.
Přitahují tvoje srdce, aby maskovali, co je pod ním
Emotions are running high.
So it's like nobody notice a lie.
Using false security as a bribe.
But have you ever thought about as to why
these people will go around
hoping that you frown
at the idea like the sky's falling down.
Wow.
They use it to control you.
Like they package up and own you.
Tap your fears and act like this,
but ask yourself:
is this really a path you feel?
Selling your soul cheaper than a happy meal.
It's sad to hear when you cling to a bad idea.
Emoce vystupují vysoko
Takže si nikdo nevšímá lži
Falešná bezpečnost se používá jako úplatek
Ale přemýšlel jsi někdy o tom proč
Tihle lidé chodí kolem
Doufajíc, že se mračíš
Na nápad jako je pád nebe
Wow
Ovládají tě tím
Stejně jako tě zabalují a vlastní
Klepni své obavy a takhle jednej
Ale ptej se sebe:
Je tohle opravdu cesta, na kterou se cítíš?
Prodáváš svou duši levněji než Happy meal
Je smutné slyšet, když visíš na špatném nápadu
Speak in lies.
Deny and imply
that we could not get by
without you.
Rule through fear.
It's clear that you're here
to lead the sheep to shear
their lives away.
Mluv ve lžích
Zapírej a naznačuj
Že jsme mohli projít
Bez tebe
Ovládej strachem
Je to jasné, když tu jsi
Abys vedl ovci na stříhání
Jejich životy chřadnou
Entrust our faith to those who bend the knee
to the underlying hate that you helped create.
So step back, the picture is bigger than you think.
How can you open your eyes
when you're blinded by a catch phrase?
Svou víru svěř těm, co se ohýbaj v koleni
Před podkladovou nenávistí, kterou jsi pomohl stvořit
Tak udělej krok zpět, obraz je větší, než si myslíš
Jak můžeš otevřít oči
Když jsi oslepen chytlavou frází?
Worth the time,
or worth the fine?
I work to find
solutions, but it hurts when my
family falls for the okie doke.
Kind of like Obama,
we saw and we know he choked.
Know what she wrote, bro.
Said he was gonna bring the troops home,
got in and started singing a new song.
But he's cool so they thinking he can't do wrong.
Bomb more countries than Bush,
but I got a new phone.
Oceň ten čas
Nebo je cena fajn?
Pracuji na nalezení
Řešení, ale bolí to, když má
Rodina padá pro Okie doke
Typu Obama
Viděli jsme a víme, že se dusil
Vím, co napsala, brácho
Řekla, že přivede vojáky domů
Dostala je dovnitř a začala zpívat novou píseň
Ale je v pohodě, takže si myslí, že se nemůže mýlit
Bombarduje víc zemí než Bush
Ale mám nový telefon
We know what it is
giving you the biz.
I'm saying you ain't gotta lie to me.
We know you got it wrong
but you're not alone,
I'm not asking for apologies.
I'd much rather you
in a battle mood,
waking up smelling the coffee.
I'm just stressing
to spread the message
before they turn around and just off me.
Víme, co to je
Prosperuješ
Říkám, že mi budeš lhát
Víme, že ses spletl
Ale nejsi sám
Nežádám omluvy
Radši bych tě viděl
V bojové náladě
Probouzejíc se do vůně kávy
Jen se stresuju
Abych rozšířil svou zprávu
Než ji rozšíří a vyhodí mě

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Veracity

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.